Tullverket

Framtida tullhantering

Förenklad deklaration import

Produktionssättning av förenklad deklaration import sker enligt plan den 2 september 2024 med en införandeperiod fram till den 27 september 2024.

I den nya förenklade deklarationer är det betydligt fler uppgifter som ska lämnas jämfört med dagens deklaration. Till exempel kommer det alltid krävas uppgifter om:

  • varukod (Taric-nummer)
  • nettovikt
  • ursprungsland

Skillnader i uppgiftslämning mellan förenklad deklaration och standardtulldeklaration rör därför främst avgiftsberäkning.

Eventuell kvotansökan ska, precis som idag, göras i den kompletterande deklarationen. Förenklad deklaration kan inte användas för IOSS-sändningar (Import One Stop Shop).

Tillstånd till förenklad deklaration

Det krävs tillstånd i förväg till förenklad deklaration. Tillståndet ska vara giltigt för det aktuella begärda förfarandet - se därför över vilka uppgifter som står i ert tillstånd. Uppgifterna ska överensstämma med vad ni behöver använda tillståndet till för att undvika onödiga stopp i deklarationsflödet när ni börjar skicka in nya förenklade deklarationer. Om ni behöver ändra en uppgift i tillståndet begär ni en ändring av ert tillstånd i Systemet för tullbeslut.

Ändra ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Har ni inte längre behov av ert tillstånd ska ni återkalla det i Systemet för tullbeslut.

Återkalla ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Att tänka på

En tidsfrist för att invänta kompletterande deklaration och debitering av avgifter startas när den förenklade deklarationen är frigjord. Förenklad deklaration är möjlig att lämna i förväg eller i samband med begäran om frigörande. Om inte kompletterande deklaration inkommer i tid sker följande:

  • Övervägande om förseningsavgift
  • Övervägande om beskattningsbeslut (idag benämnt sköntulltaxering) och beslut
  • Debitering av förseningsavgift, beskattningsbeslut och eventuella tulltillägg

Vissa uppgifter får inte justeras i den kompletterande deklarationen – detta innebär att du måste ansöka om ändring i den förenklade deklarationen innan du skickar den kompletterande deklarationen. Om ändring tillåts eller nya uppgifter fastställs på en förenklad deklaration efter frigörandet, innan den kompletterande deklarationen ingetts, får ombud som prenumererar på uppgifter om den förenklade deklarationen en uppdatering. När den kompletterande är ingiven är det inte längre möjligt att ansöka om ändring på den förenklade deklarationen – de två deklarationerna räknas som en enda odelbar handling.

Det finns också ett krav på samstämmighet mellan den förenklade och den kompletterande deklarationen. Följande uppgifter ska vara samstämmiga mellan de båda deklarationerna:

Deklarationsnivå

Typ av deklaration, deklarant, person som betalar tull, importör, tillstånd, varornas förvaringsplats, skatterelaterade uppgifter.

Varupostnivå

Begärt och tidigare förfarande, ytterligare förfarande, varupostnummer, HS-undernummer, antal kolli, ursprungsland, avsändningsland.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)