Tullverket

Tillstånd till centraliserad klarering

Vid centraliserad klarering får deklaranten skicka tulldeklarationer till en medlemsstat även om varornas ankomst anmäls i en annan medlemsstat. För att kunna ansöka och beviljas tillstånd till centraliserad klarering måste du vara godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar.

Tillståndskod: CCL

Du som har tillståndet har möjlighet att skicka dina tulldeklarationer till en medlemsstat oavsett var varorna förs in eller ut ur EU. Tulldeklarationerna ska skickas till övervakningstullkontoret, som finns i det land där du är etablerad och har fått ditt tillstånd beviljat. Det tullkontor som ansvarar för den plats där varorna finns fysiskt då varorna anmäls till tullförfarandet, kallas anmälningstullkontor. De båda tullkontoren samarbetar och utbyter meddelanden om deklarationen och eventuella kontroller digitalt i realtid. Detta för att komma fram till om varorna kan frigöras eller inte.

Den 1 oktober 2024 produktionssätts systemstödet för centraliserad klarering export, CCE.

Nytt exportsystem för hantering av exportproceduren

Datum för när systemstöd för centraliserad klarering import produktionssätts finns på sidan Plan för införandet av tullkodexen.

Nytt importsystem för standardtulldeklarationer

Kurs i centraliserad tullklarering för import

Fördjupa dina kunskaper om centraliserad tullklarering import, på EU-kommissionens webbplats

Vem kan få tillstånd?

För att Tullverket ska kunna bevilja ett tillstånd till Centraliserad klarering ska den som söker tillståndet uppfylla följande villkor:

 • företaget ska ha ett Eori-nummer
 • företaget ska vara etablerat i EU
 • företaget ska ha ett giltigt tillstånd som Godkänd ekonomisk aktör för tullförenklingar
 • Ansökan ska avse något av följande:
  • export
  • återexport
  • passiv förädling
  • övergång till fri omsättning
  • lagring i tullager
  • tillfällig införsel
  • slutanvändning
  • aktiv förädling

Läs mer och ansöka om Eori-nummer

AEO – godkänd ekonomisk aktör

Begränsningar

Tillstånd för centraliserad klarering export kan i praktiken inte användas som förenkling tillsammans med tillstånd till registrering i deklarantens bokföring (EIR). Detta eftersom registrering i deklarantens bokföring bara kan användas vid direkt export och när centraliserad klarering används är två medlemsstater involverade, dvs indirekt export.

Så här ansöker du

Du ansöker om tillståndet i EU:s gemensamma tillståndssystem Systemet för tullbeslut, CDS. Det är även där du kommer att få ditt beslut och andra meddelanden från Tullverket om din ansökan.

För att nå Systemet för tullbeslut måste du ha behörighet till e-tjänsterna på tullverket.se. Om ditt företag inte redan har behörighet till e-tjänsterna, så ansök omgående för att ha behörigheten klar när du ska söka tillståndet.

Det finns hjälptexter här på webbplatsen. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du fyller i din ansökan. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Ansök om tillgång till e-tjänster

Systemet för tullbeslut, hitta hjälptexter och logga in i systemet.

Personuppgifter när du lämnar en ansökan

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Om du behöver ändra uppgifterna i ett tillstånd till registrering i deklarantens bokföring ska du göra det i Systemet för tullbeslut, CDS. För att nå systemet måste du ha behörighet till Tullverkets e-tjänster.

Det finns hjälptexter här på tullverket.se. Det är viktigt att du använder hjälptexterna när du gör din ändring. De innehåller bland annat konkret information om vilka koder du ska ange i vissa fält.

Ändra i ett tillstånd i Systemet för tullbeslut

Vad gäller när du har fått ditt tillstånd?

Vilka villkor som gäller specifikt för ditt företag framgår av tillståndet.

Det är också viktigt att du sätter dig in i de villkor och bestämmelser som är gemensamma för samtliga tillståndstyper.

Gemensamma villkor och bestämmelser

Gällande bestämmelser

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Uppdaterad info om datum för när systemstöd för centraliserad klarering import produktionssätts.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)