Tullverket

Framtida tullhantering

Processen vid förenklad deklaration för export

När varor exporteras till länder utanför EU:s tullområde ska en tulldeklaration skickas in till Tullverket. En möjlighet är att lämna en förenklad deklaration när varorna ska exporteras och sedan en kompletterande deklaration senast 10 dagar efter att den förenklade deklarationen skickades till Tullverket.

Bilden nedan visar hur processen ser ut när du lämnar en förenklad deklaration vid export. Informationsutbytet sker i separata meddelanden. Under bilden kan du läsa beskrivningar av vad som sker i varje steg.

Schematisk bild över processen för förenklad tulldeklaration exportFörstora bilden

Klicka på bilden för att se den i större format

1. Skapar förenklad deklaration

Deklaranten upprättar en förenklad deklaration och skickar deklarationen digitalt till Tullverket i meddelande IE515 för att få varorna frigjorda till tullförfarandet export. Den förenklade deklarationen innehåller då ett LRN-nummer (Local Reference Number).

En deklarant kan även anlita ett ombud för sina kontakter och kommunikation med Tullverket. Då agerar ombudet för deklarantens räkning.

2. Tar emot förenklad deklaration och tilldelar MRN-nummer

Exporttullkontoret tar emot den förenklade deklarationen och kontrollerar att uppgifterna är tekniskt korrekt inlämnande.

Ett ärende skapas hos exporttullkontoret och deklarationen tilldelas ett MRN-nummer.

Exporttullkontoret skickar MRN-numret till deklaranten i meddelande IE528. Den förenklade deklarationen har nu statusen godtagen.

3. Skickar meddelande om förväntad ankomst

Exporttullkontoret skickar uppgift om förväntad ankomst i meddelande IE501 till det utförseltullkontor som har angetts i den förenklade deklarationen.

4. Beslutar om att frigöra varorna till export

Exporttullkontoret säkerställer att uppgifterna i deklarationen är korrekta och beslutar om att varorna kan frigöras. Beslutet om att varorna är frigjorda till export skickar exporttullkontoret till deklaranten i meddelande IE529.

Nu kan varorna lastas på det transportmedel som ska transportera varorna och varorna kan påbörja sin resa mot platsen för utförsel.

5. Anmäler varor till utförseltullkontoret

När varorna ankommer till platsen för utförsel lämnar fraktföraren en anmälan av varor till utförseltullkontoret i meddelande IE507. I anmälan refereras det till den förenklade deklarationens MRN-nummer.

6. Beslutar om att frigöra varorna till utförsel

Utförseltullkontoret skickar ett beslut till fraktföraren att varorna är frigjorda till utförsel i meddelande IE525. Varorna kan nu lämna EU:s tullområde.

7. Anmäler att varorna har förts ut

När varorna har lämnat EU:s tullområde ska fraktföraren anmäla till utförseltullkontoret att varorna har förts ut. Detta sker med meddelande IE590.

8. Skickar ett utförselresultat

När utförseltullkontoret har fått informationen om att varorna har förts ut ur unionen skapar utförseltullkontoret ett utförselresultat som skickas till exporttullkontoret i meddelande IE518.

9. Skickar ett intyg om varors utförsel

Exporttullkontoret skapar ett intyg om varornas utförsel och skickar det till deklaranten i meddelande IE599.

10. Skapar kompletterande deklaration

Senast 10 dagar efter att den förenklade deklarationen skickades in ska deklaranten skicka en kompletterande deklaration till Tullverket.

Sidan uppdaterades:

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)