Tullverket

Så förbereder du din AEO-ansökan – filmtext

Funderar du på att ansöka om AEO-tillstånd och därmed bli en godkänd ekonomisk aktör?

AEO handlar mycket om ordning och reda, att ha kontroll över sin tullhantering och sin del av kedjan i den internationella handeln.

Hej, jag heter Omid och arbetar på Tullverket. Vi får många frågor kring vad man ska tänka på för att bli godkänd ekonomisk aktör.

Det finns två typer av AEO-tillstånd: AEOC för tullförenklingar och AEOS för säkerhet och skydd. Ett företag kan ansöka om båda tillstånden och får då ett kombinerat tillstånd.

Det viktigt att du är väl förberedd när du ska ansöka om AEO-tillstånd. Det är ett omfattande arbete och ditt företag måste ha alla tullrutiner på plats innan du lämnar in din ansökan. Det första du behöver fundera på är vilket av tillstånden som du är intresserad av: tullförenklingar eller säkerhet och skydd, eller om du vill ha båda i ett kombinerat tillstånd.

Du behöver kontrollera att kriterierna för det tillstånd som du vill söka är uppfyllda. Gemensamt för båda tillstånden är att du uppfyller kraven för efterlevnad, bokförings- och logistiksystem och ekonomisk solvens. Sedan finns det ytterligare kriterier beroende på vilket tillstånd du ansöker om.

Läs igenom informationen om Godkänd ekonomisk aktör på tullverket.se och ta del av EU-kommissionens AEO-riktlinjer. I AEO-riktlinjerna hittar du också förklarande anmärkningar till det egenbedömningsformulär som ska bifogas med ansökan. I anmärkningarna finns olika begrepp förklarade, du får veta vilka definitioner som används och du kan se exempel på vad dina olika rutiner bör omfatta. De här anmärkningarna är till stor hjälp när du ska fylla i formuläret.

Fyll i egenbedömningsformuläret och se till att all dokumentation finns på plats. Vi kommer under ansökningsprocessen att begära in kompletterande handlingar som beskriver företagets arbetsrutiner.

Du som ansöker om AEO ska kunna visa för Tullverket att du uppnår de krav som AEO-tillståndet ställer samt att du har identifierat de risker och hot i nuläget som påverkar företagets del av leveranskedjan. Du ska aktivt arbeta med kvalitetssäkrande åtgärder för att minska de riskerna. Redan vid ansökningstillfället ska riskerna vara på en acceptabel nivå men Tullverket kommer även vilja se hur du identifierar och hanterar de nya riskerna som uppkommer till följd av förändringar och upptäckta avvikelser i framtiden. Detta eftersom AEO-tillståndet inte har något slutdatum.

Det är viktigt att rutinerna stämmer överens med hur företaget jobbar och att personalen känner till och arbetar enligt rutinerna. Rutinerna kan med fördel innehålla versionsdatering, vem som är ansvarig för rutinen, datum med mera. Det är också bra om det finns en översikt eller en innehållsförteckning över alla rutiner på företaget.

Ditt företag har möjlighet att anlita en tredje part för arbetet med att upprätta rutiner och dokumentation. Det kan vara en konsult, en revisionsbyrå, ett tullombud eller någon annan aktör. Oavsett vem du anlitar är det ditt företag som ansvarar för att rutiner och dokumentation är korrekt och uppdaterad.

När du är klar med dina förberedelser, så är det dags att skicka in ansökan digitalt, tillsammans med egenbedömningsformuläret. Detta kan du kan läsa mer om på vår webbplats. Lycka till med dina förberedelser!

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)