Tullverket

Reservrutin EDI – slutföra en transitering

Följ den här instruktionen om du behöver slutföra en transitering enligt reservrutinerna för NCTS.

Om du är godkänd mottagare för transitering (EUACE) eller TIR (EUACT) ska du göra följande:

  1. Mejla ankomstbekräftelsen tillsammans med kontaktuppgifter till reservrutin.ncts@tullverket.se. I ämnesraden anger du: Lossningsmedgivande och vilken godslokalkod det berör.

  2. Begär att få använda reservrutin.

  3. Vänta på att vi kontaktar dig och ger vårt lossningsmedgivande.

  4. Skicka kontrollresultatet till bestämmelsetullkontoret (det vill säga det tullkontor där transiteringen slutföras) så snart du har lossat och kontrollerat sändningen.

Tänk på att mejlet endast ska innehålla en transitering.

Om du är godkänd mottagare för TIR gäller fortfarande att du måste visa upp carneten för Tullverket efter att godset lossats och kontrollerats.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.

4000