Tullverket

Övergångsförordningen

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/341 av den 17 december 2015 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 vad gäller övergångsregler för vissa bestämmelser i unionens tullkodex i de fall de relevanta elektroniska systemen ännu inte är i funktion, och om ändring av kommissionens delegerade förordning (EU) 2015/2446. TFS 2016:16 av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall [1601-1657] Uppdaterad: 2019-05-07
31f01_81.pdf PDF   600.2 kB
 
 
Bilaga 1 TABELLFÖRKLARING, övergångsförordning 2016/341 [1661] Uppdaterad:
31f01_82bil1.pdf PDF   850.2 kB
 
 
Bilaga 2 Europeiska unionen - Ansökan om bindande klassificeringsbesked, övergångsförordning 2016/341 [1662] Uppdaterad: 2016-05-01
31f01_83bil2.pdf PDF   657.4 kB
 
 
Bilaga 3 Europeiska unionen - Beslut om bindande klassificeringsbesked, övergångsförordning 2016/341 [1663] Uppdaterad: 2016-05-01
31f01_84bil3.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 4 Europeiska unionen - Ansökan om beslut om bindande klassificeringsbesked, övergångsförordning 2016/341 [1664] Uppdaterad: 2016-05-01
31f01_85bil4.pdf PDF   685.2 kB
 
 
Bilaga 5 Europeiska unionen - Beslut om bindande klassificeringsbesked, övergångsförordning 2016/341 [1665] Uppdaterad: 2016-05-01
31f01_86bil5.pdf PDF   753.4 kB
 
 
Bilaga 6 Ansökan om AEO-tillstånd, övergångsförordning 2016/341 [1666] Uppdaterad:
31f01_87bil6.pdf PDF   871.5 kB
 
 
Bilaga 7 AEO-tillstånd förlaga, övergångsförordning 2016/341 [1667] Uppdaterad:
31f01_88bil7.pdf PDF   842 kB
 
 
Bilaga 8 Tullvärdedeklaration-D.V.1, övergångsförordning 2016/341 [1668] Uppdaterad:
31f01_89bil8.pdf PDF   735.5 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg A, övergångsförordning 2016/341 [1669] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_90bil9_A.pdf PDF   328.4 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg B1 MALLAR FÖR DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET (set om åtta exemplar), övergångsförordning 2016/341 [1670] Uppdaterad:
31f01_91bil9_B1.pdf PDF   4 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg B2 MODEL OF SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT FOR PRINTING BY COMPUTERISED DECLARATION- PROCESSING SYSTEMS ON TWO SUCCESSIVE FOUR-COPY SETS, övergångsförordning 2016/341 [1671] Uppdaterad:
31f01_92bil9_B2.pdf PDF   2.5 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg B3 MALL FÖR KOMPLETTERANDE FORMULÄR TILL DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET (set om åtta exemplar), övergångsförordning 2016/341 [1672] Uppdaterad:
31f01_93bil9_B3.pdf PDF   3.2 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg B4 MODEL OF SINGLE ADMINISTRATIVE DOCUMENT CONTINUATION FORM FOR PRINTING BY COMPUTERISED DECLARATION-PROCESSING SYSTEMS ON TWO SUCCESSIVEFOUR-COPY SETS, övergångsförordning 2016/341 [1673] Uppdaterad:
31f01_94bil9_B4.pdf PDF   2.1 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg B5 LISTA ÖVER DE EXEMPLAR AV FORMULÄREN I TILLÄGGEN B1 och B3 PÅ VILKA UPPGIFTER SKA ANGES GENOM SJÄLVKOPIERING, övergångsförordning 2016/341 [1674] Uppdaterad:
31f01_95bil9_B5.pdf PDF   832.9 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg B6 LISTA ÖVER DE EXEMPLAR AV FORMULÄREN I TILLÄGGEN B2 och B4 PÅ VILKA UPPGIFTER SKA ANGES GENOM SJÄLVKOPIERING, övergångsförordning 2016/341 [1675] Uppdaterad:
31f01_96bil9_B6.pdf PDF   832.4 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg C1 DET ADMINISTRATIVA ENHETSDOKUMENTET – FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR, övergångsförordning 2016/341 [1676] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_97bil9_C1.pdf PDF   606 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg C2 FÖRKLARANDE ANMÄRKNINGAR RÖRANDE ANVÄNDNING AV TRANSITERINGSDEKLARATIONER GENOM UTBYTE AV STANDARDISERADE EDI-MEDDELANDEN (EDI-TRANSITERINGSDEKLARATION), övergångsförordning 2016/341 [1677] Uppdaterad:
31f01_98bil9_C2.pdf PDF   891.9 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg D1 KODER SOM SKA ANVÄNDAS PÅ FORMULÄREN, övergångsförordning 2016/341 [1678] Uppdaterad: 2017-04-20
31f01_99bil9_D1.pdf PDF   707.6 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg D2 TILLÄGGSKODER FÖR DET DATORISERADE TRANSITERINGSSYSTEMET, övergångsförordning 2016/341 [1679] Uppdaterad:
31f01_100bil9_D2.pdf PDF   839.9 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg E Data som behandlas i det centrala system som föreskrivs i artikel 7 i genomförandeförordning (EU) 2015/2447, övergångsförordning 2016/341 [1680] Uppdaterad:
31f01_101bil9_E.pdf PDF   831.9 kB
 
 
Bilaga 9 - tillägg F1 TRANSITERINGSFÖLJEDOKUMENT, övergångsförordning 2016/341 [1681] Uppdaterad:
31f01_102bil9_F1.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg F2 VARUPOSTFÖRTECKNING FÖR TRANSITERING (TLoI), övergångsförordning 2016/341 [1682] Uppdaterad:
31f01_103bil9_F2.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg G1 TRANSITERINGSFÖLJEDOKUMENT MED SÄKERHETSUPPGIFTER (TSAD), övergångsförordning 2016/341 [1683] Uppdaterad:
31f01_104bil9_G1.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg G2 VARUPOSTFÖRTECKNING FÖR TRANSITERING MED SÄKERHETSUPPGIFTER (TSLoI), övergångsförordning 2016/341 [1684] Uppdaterad:
31f01_105bil9_G2.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg H1 EXPORTFÖLJEDOKUMENT (EAD), övergångsförordning 2016/341 [1685] Uppdaterad:
31f01_106bil9_H1.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg H2 VARUPOSTFÖRTECKNING FÖR EXPORT (ELoI), övergångsförordning 2016/341 [1686] Uppdaterad:
31f01_107bil9_H2.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg I1 ENHETSDOKUMENT FÖR EXPORT- OCH SÄKERHETSUPPGIFTER (ESS), övergångsförordning 2016/341 [1687] Uppdaterad:
31f01_108bil9_I1.pdf PDF   1.7 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg I2 VARUPOSTFÖRTECKNING FÖR ENHETSDOKUMENT FÖR EXPORT- OCH SÄKERHETSUPPGIFTER (ESSLoI), övergångsförordning 2016/341 [1688] Uppdaterad:
31f01_109bil9_I2.pdf PDF   1.3 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg J1 DOKUMENT FÖR SÄKERHETS- OCH SKYDDSUPPGIFTER (SSD), övergångsförordning 2016/341 [1689] Uppdaterad:
31f01_110bil9_J1.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 9 - tillägg J2 VARUPOSTFÖRTECKNING FÖR SÄKERHETS- OCH SKYDDSUPPGIFTER (SSLoI), övergångsförordning 2016/341 [1690] Uppdaterad:
31f01_111bil9_J2.pdf PDF   1.1 MB
 
 
Bilaga 10, övergångsförordning 2016/341 [1691] Uppdaterad:
31f01_112bil10.pdf PDF   635.4 kB
 
 
Bilaga 11 LASTSPECIFIKATION, övergångsförordning 2016/341 [1692] Uppdaterad:
31f01_113bil11.pdf PDF   840.6 kB
 
 
Bilaga 12 FORMULÄR FÖR ANSÖKNINGAR OCH TILLSTÅND, övergångsförordning 2016/341 [1693] Uppdaterad: 2016-05-11
31f01_114bil12.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga 13 INFORMATIONSBLAD Tillägget innehåller en jämförelsetabell, övergångsförordning 2016/341 [1694] Uppdaterad:
31f01_115bil13.pdf PDF   1.1 MB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000