Tullverket

Tullkodex med mera, författningsstöd

Innehåller de grundläggande delarna av den tullagstiftning som gäller i Sverige. Här ingår såväl EU:s bestämmelser (bland annat tullkodex, kompletteringsförordning och genomförandeförordning) som svenska följdförfattningar (bland annat tullag, tullförordning och tullordning).

Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation. För att säkerställa att du har tillgång till den senaste versionen av gällande regelverk kan du söka i databaser som exempelvis lagrummet.se eller eur-lex.europa.eu.

Inledning Pdf, 21 kB.

Tullkodex

Kompletteringsförordning

Genomförandeförordning

Övergångsförordning

Tullkodex – Vägledningar

Elektroniska system och arbetsprogram

Tullag, tullförordning, tullordning med mera

Vissa andra tullförfattningar

Proviantering av transportmedel med mera

Gränstullsamarbete 

Övrigt

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000