Tullverket

Tullkodex med mera, författningsstöd

Innehåller de grundläggande delarna av den tullagstiftning som gäller i Sverige. Här ingår såväl EU:s bestämmelser (bland annat tullkodex, kompletteringsförordning och genomförandeförordning) som svenska följdförfattningar (bland annat tullag, tullförordning och tullordning).

Kommande författningsändringarPDF

InledningPDF

Tullkodex

Kompletteringsförordning

Genomförandeförordning

Övergångsförordning

Tullkodex - Vägledningar

Elektroniska system och arbetsprogram

Undantag från ursprungsregler

Tullag, tullförordning, tullordning med mera

Vissa andra tullförfattningar

Proviantering av transportmedel med mera

Gränstullsamarbete 

Övrigt

Uppdaterad: 2019-12-09


4000