Tullverket

Föreläggande

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Strafföreläggandekungörelse (1970:60) [6501-6517] Uppdaterad: 2020-01-24
4f07_1.pdf PDF   438.3 kB
 
 
Ordningsbotskungörelse (1968:199) [6601-6615] Uppdaterad: 2019-04-04
4f07_2.pdf PDF   452.1 kB
 
 
Tullverkets föreskrifter (TFS 2005:20) om ordningsbot [6651-6658] Uppdaterad:
4f07_3.pdf PDF   13.8 kB
 
 
Riksåklagarens föreskrifter (1999:178) om ordningsbot för vissa brott [6701] Uppdaterad:
4f07_4.pdf PDF   20.2 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000