Tullverket

Brottsbalken m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Brottsbalk. Förordning (1996:31) om statliga myndigheters skjutvapen m.m. Rikspolisstyrelsens föreskrifter (RPSFS 2005:9) om Polisens och andra statliga myndigheters förvaring och transport av skjutvapen och ammunition. TFS 2001:13 om tjänstepistoler och ammunition. TFS 2018:1 om batong. TFS 2018:2 om pepparspray (OC-spray). Lag (2008:369) om förfarandet vid förverkande av utbyte av brottslig verksamhet i vissa fall [1001-1580] Uppdaterad: 2020-05-29
4f02_1.pdf PDF   833.7 kB
 
 
Lag (1964:163) om införande av brottsbalken [1601-1614] Uppdaterad:
4f02_2.pdf PDF   26.2 kB
 
 
Narkotikastrafflag (1968:64) [1701-1711] Uppdaterad: 2019-07-03
4f02_3.pdf PDF   457.3 kB
 
 
Skattebrottslag (1971:69) [1901-1920] Uppdaterad: 2018-09-06
4f02_4.pdf PDF   461.5 kB
 
 
Lag (2015:632) om talan om skattetillägg i vissa fall [1931-1945] Uppdaterad: 2016-01-18
4f02_5.pdf PDF   23.8 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000