Tullverket

Mervärdesskatt

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Mervärdesskattelag (1994:200). Tullverkets allmänna råd (TFS 2010:7) till 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200). Förordning (1994:224) om återbetalning av mervärdesskatt och vissa punktskatter till hjälporganisationer, utländska beskickningar m.fl. [6001-6384:2] Uppdaterad: 2020-01-20
2f04_1.pdf PDF   1 MB
 
 
Mervärdesskatteförordning (1994:223) [6501-6533] Uppdaterad: 2020-01-20
2f04_2.pdf PDF   460.2 kB
 
 
Förordning (2011:1553) om tillämpning av EU-förordning och avtal om administrativt samarbete och bedrägeribekämpning på mervärdesskatteområdet [6541-6544] Uppdaterad: 2020-01-20
2f04_3.pdf PDF   426.7 kB
 
 
Lag (2011:1245) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tv-sändningar och elektroniska tjänster [6601-6626] Uppdaterad:
2f04_4.pdf PDF   49.4 kB
 
 
Förordning (2011:1262) om särskilda ordningar för mervärdesskatt för telekommunikationstjänster, radio- och tvsändningar och elektroniska tjänster [6631-6641] Uppdaterad:
2f04_5.pdf PDF   22.8 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000