Tullverket

Jakt och fiske

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Lag (1950:595) om gräns mot allmänt vattenområde [4951-4959] Uppdaterad: 2019-01-07
32f12_01.pdf PDF   439.8 kB
 
 
Rennäringslag (1971:437) [5101-5131] Uppdaterad:
32f12_02.pdf PDF   37.3 kB
 
 
Rennäringsförordning (1993:384) [5151-5160] Uppdaterad: 2017-04-07
32f12_03.pdf PDF   27 kB
 
 
Jaktlag (1987:259) [5201-5255] Uppdaterad: 2019-04-01
32f12_04.pdf PDF   503.4 kB
 
 
Jaktförordning (1987:905) [5301-5365] Uppdaterad: 2020-05-08
32f12_05.pdf PDF   692.6 kB
 
 
Lag (2000:592) om viltvårdsområden [5501-5515] Uppdaterad:
32f12_06.pdf PDF   21.4 kB
 
 
Förordning (1980:896) om viltvårdsområden [5521-5522] Uppdaterad:
32f12_07.pdf PDF   7.1 kB
 
 
Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd (NFS 2002:18) om jakt och statens vilt [5651-5695] Uppdaterad: 2019-12-02
32f12_08.pdf PDF   560.5 kB
 
 
Fiskelag (1993:787) [5701-5762] Uppdaterad: 2019-04-01
32f12_09.pdf PDF   572 kB
 
 
Förordning (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen [5801-5863] Uppdaterad: 2019-06-13
32f12_10.pdf PDF   556.5 kB
 
 
Lag (2010:897) om gränsälvsöverenskommelse mellan Sverige och Finland [6701-6751] Uppdaterad:
32f12_11.pdf PDF   79.5 kB
 
 
Förordning (2010:1098) om gränsälvsöverenskommelsen med Finland [6801-6806] Uppdaterad:
32f12_12.pdf PDF   11.7 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000