Tullverket

Sanktioner

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn
Lag (1996:95) om vissa internationella sanktioner [10001-10017] Uppdaterad:
51f20_01.pdf PDF   24.6 kB
 
 
Förordning (2007:703) om tillämpning i fråga om Iran av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner [10021-10021 A] Uppdaterad:
51f20_02.pdf PDF   9.9 kB
 
 
Förordning (2011:66) om tillämpning i fråga om Demokratiska folkrepubliken Korea av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner [10023-10023 A] Uppdaterad:
51f20_03.pdf PDF   9.9 kB
 
 
Förordning (2012:113) om tillämpning i fråga om Libyen av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner [10025-10025 A] Uppdaterad:
51f20_04.pdf PDF   9.7 kB
 
 
Förordning (2012:114) om vissa sanktioner mot Libyen [10027-10033] Uppdaterad:
51f20_05.pdf PDF   18.3 kB
 
 
Förordning (2014:1447) om tillämpning i fråga om Ryssland av lagen (1996:95) om vissa internationella sanktioner [10034-10034 A] Uppdaterad:
51f20_06.pdf PDF   9.7 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10051-10096 B] Uppdaterad: 2017-06-16
51f20_07.pdf PDF   596.2 kB
 
 
Bilaga I - Förteckning över de varor och den teknik som avses i artikel 2a, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10097] Uppdaterad: 2016-11-11
51f20_08bil1.pdf PDF   1.5 MB
 
 
Bilaga II - Förteckning över andra varor och annan teknik, däribland programvara, som avses i artikel 3a, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10097 A] Uppdaterad: 2016-05-27
51f20_09bil2.pdf PDF   934 kB
 
 
Bilaga IIa - Slutanvändningsintyg som avses i artiklarna 3a.6, 3c.2 och 3d.2 b, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [100097 AA] Uppdaterad: 2017-06-16
51f20_09bil2a.pdf PDF   802.3 kB
 
 
Bilaga III - Förteckning över produkter, inbegripet programvara och teknik, som ingår i förteckningen från kontrollsystemet för missilteknik, som avses i artikel 4a, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10097 B] Uppdaterad: 2016-11-11
51f20_10bil3.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Bilaga VIIA - Programvara som avses i artikel 10d, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10098 BA] Uppdaterad: 2016-05-17
51f20_11bil7a.pdf PDF   782.5 kB
 
 
Bilaga VIIB - Grafit och råmaterial, bearbetat, icke slutligt förädlade metaller som avses i artikel 15a, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10098 BB] Uppdaterad: 2016-11-11
51f20_12bil7b.pdf PDF   809.6 kB
 
 
Bilaga X - Webbplatser för uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10099] Uppdaterad: 2019-10-09
51f20_13bil10.pdf PDF   467 kB
 
 
Bilaga XIII - Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 23a.1, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10099 A] Uppdaterad: 2016-05-17
51f20_14bil13.pdf PDF   793.4 kB
 
 
Bilaga XIV - Förteckning över personer, enheter och organ som avses i artikel 23a.2, rådets förordning (EU) nr 267/2012 om restriktiva åtgärder mot Iran [10099 B] Uppdaterad: 2016-05-17
51f20_15bil14.pdf PDF   792.7 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 359/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Iran [10101-10120] Uppdaterad: 2019-10-09
51f20_16.pdf PDF   536.6 kB
 
 
Förordning (2007:704) om vissa sanktioner mot Iran [10121-10130] Uppdaterad: 2017-02-17
51f20_17.pdf PDF   35.2 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1210/2003 om vissa specifika begränsningar av de ekonomiska och finansiella förbindelserna med Irak [10131-10153] Uppdaterad: 2019-10-08
51f20_18.pdf PDF   546.5 kB
 
 
Rådets förordning (EEG) nr 3541/92 om förbud mot att tillmötesgå irakiska krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av FN:s säkerhetsråds resolution 661(1990) och därmed förknippade resolutioner [10161-10166] Uppdaterad:
51f20_19.pdf PDF   22.5 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1733/94 om förbud mot att fullgöra krav avseende avtal och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 757 (1992) och därtill knutna resolutioner [10171-10176] Uppdaterad:
51f20_20.pdf PDF   21.9 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 667/2010 om vissa restriktiva åtgärder mot Eritrea [10181-10199] Uppdaterad:
51f20_21.pdf PDF   62 kB
 
 
Rådets förordning (EEG) nr 3275/93 om förbud mot att tillmötesgå krav i samband med kontrakt och transaktioner som omfattas av Förenta nationernas säkerhetsråds resolution 883 (1993) och därmed förknippade resolutioner [10201-10206] Uppdaterad:
51f20_22.pdf PDF   21 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10211-10236] Uppdaterad: 2019-01-25
51f20_23.pdf PDF   533.2 kB
 
 
Bilaga I - Förteckning över utrustning som skulle kunna användas till internt förtryck, enligt vad som avses i artiklarna 2, 3 och 4, rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10237] Uppdaterad: 2016-05-17
51f20_24bil1.pdf PDF   1.7 MB
 
 
Bilaga IV - Förteckning över de behöriga myndigheter i medlemsstaterna som avses i artiklarna 8.1, 9.1, 13 och 18.1 samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen, rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10238] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_25bil4.pdf PDF   466.8 kB
 
 
Bilaga V, rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10239] Uppdaterad: 2016-05-25
51f20_26bil5.pdf PDF   585.2 kB
 
 
Bilaga VII, rådets förordning (EU) 2016/44 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Libyen [10240] Uppdaterad: 2017-09-21
51f20_26bil7.pdf PDF   377 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1412/2006 om vissa restriktiva åtgärder mot Libanon [10251-10259] Uppdaterad: 2019-10-08
51f20_27.pdf PDF   486.5 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1264/94 om förbud mot att fullgöra de haitiska myndigheternas krav vad avser avtal och transaktioner som omfattas av åtgärder enligt Förenta nationernas säkerhetsråds resolutioner 17 (1994), 841 (1993), 873 (1993) och 875 (1993) [10271-10276] Uppdaterad:
51f20_28.pdf PDF   22.7 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 147/2003 om vissa restriktiva åtgärder mot Somalia [10281-10290 B] Uppdaterad: 2020-02-12
51f20_29.pdf PDF   503 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 356/2010 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot vissa fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ mot bakgrund av situationen i Somalia [10291-10310] Uppdaterad: 2019-01-25
51f20_30.pdf PDF   524.7 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 401/2013 om restriktiva åtgärder mot Myanmar/Burma [10321-10334] Uppdaterad: 2019-10-15
51f20_31.pdf PDF   613.7 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 2290/2002 om import till gemenskapen av rådiamanter från Sierra Leone [10361-10370] Uppdaterad:
51f20_32.pdf PDF   22.8 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 314/2004 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Zimbabwe [10391-10406] Uppdaterad: 2020-02-19
51f20_34.pdf PDF   506.4 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1183/2005 om införande av vissa särskilda restriktiva åtgärder mot personer som bryter vapenembargot mot Demokratiska republiken Kongo [10431-10443] Uppdaterad: 2019-10-08
51f20_35.pdf PDF   526.2 kB
 
 
Förordning (2011:67) om vissa sanktioner mot Demokratiska folkrepubliken Korea [10531-10538] Uppdaterad:
51f20_39.pdf PDF   22 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 2017/1509 om restriktiva åtgärder mot Demokratiska folkrepubliken Korea [10541-10565 F] Uppdaterad: 2019-07-11
51f20_40.pdf PDF   2 MB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 1284/2009 om införande av vissa specifika restriktiva åtgärder mot Republiken Guinea [10571-10592] Uppdaterad: 2019-10-30
51f20_41.pdf PDF   509.6 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 270/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Egypten [10601-10618] Uppdaterad: 2019-10-09
51f20_42.pdf PDF   504.9 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10621-10646 C] Uppdaterad: 2916-12-20
51f20_43.pdf PDF   171.4 kB
 
 
Bilaga Ia - Förteckning över utrustning, varor och teknik som avses i artikel 2a, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10647 A] Uppdaterad:
51f20_44bil1a.pdf PDF   1.8 MB
 
 
Bilaga III - Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheter samt adress för meddelanden till Europeiska kommissionen, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650] Uppdaterad: 2019-10-09
51f20_45bil3.pdf PDF   450.4 kB
 
 
Bilaga IV - Förteckning över råolja och petroleumprodukter som avses i artikel 6, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 A] Uppdaterad: 2016-12-20
51f20_46bil4.pdf PDF   809.7 kB
 
 
Bilaga V - Utrustning, teknik eller programvara som avses i artikel 4, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 B] Uppdaterad:
51f20_47bil5.pdf PDF   1.8 MB
 
 
Bilaga Va - Flygbränsle och bränsletillsatser som avses i artikel 7a.1, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 BA] Uppdaterad:
51f20_48bil5a.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga Vb - Flygbränsle och bränsletillsatser som avses i artikel 7a.3, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 BB] Uppdaterad:
51f20_49bil5b.pdf PDF   1.2 MB
 
 
Bilaga VI - Förteckning över viktig utrustning och teknik som avses i artikel 8, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 C] Uppdaterad:
51f20_50bil6.pdf PDF   1.9 MB
 
 
Bilaga VII - Utrustning och teknik som avses i artikel 12, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 D] Uppdaterad:
51f20_51bil7.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Bilaga VIII - Förteckning över guld, ädla metaller och diamanter som avses i artikel 11a, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 E] Uppdaterad:
51f20_52bil8.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Bilaga IX - Förteckning över utrustning, varor och teknik som avses i artikel 2b, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 F] Uppdaterad:
51f20_53bil9.pdf PDF   33.9 kB
 
 
Bilaga X - Förteckning över lyxvaror som avses i artikel 11B, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 G] Uppdaterad:
51f20_54bil10.pdf PDF   2 MB
 
 
Bilaga XI - Förteckning över de kategorier av varor som avses i artikel 11c, rådets förordning (EU) nr 36/2012 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Syrien [10650 H] Uppdaterad:
51f20_55bil11.pdf PDF   1.6 MB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 753/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, grupper, företag och enheter med anledning av situationen i Afghanistan [10651-10667] Uppdaterad: 2019-10-09
51f20_56.pdf PDF   491 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 765/2006 om restriktiva åtgärder mot Vitryssland [10701-10723] Uppdaterad: 2019-10-08
51f20_57.pdf PDF   532.6 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 101/2011 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ mot bakgrund av situationen i Tunisien [10751-10768] Uppdaterad: 2019-10-09
51f20_58.pdf PDF   503.4 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 377/2012 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ som hotar freden, säkerheten eller stabiliteten i Republiken Guinea-Bissau [10801-10817] Uppdaterad: 2019-10-15
51f20_59.pdf PDF   508.4 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 224/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Centralafrikanska republiken [10851-10873] Uppdaterad: 2019-10-19
51f20_60.pdf PDF   524.9 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 269/2014 om restriktiva åtgärder med avseende på åtgärder som undergräver eller hotar Ukrainas territoriella integritet, suveränitet och oberoende [10901-10919] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_61.pdf PDF   517.4 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 208/2014 om restriktiva åtgärder mot vissa personer, enheter och organ med hänsyn till situationen i Ukraina [10921-10939] Uppdaterad: 2019-10-15
51f20_62.pdf PDF   511.7 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 833/2014 om restriktiva åtgärder mot bakgrund av Rysslands åtgärder som destabiliserar situationen i Ukraina [11001-11020] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_63.pdf PDF   552.9 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol [11031-11041] Uppdaterad:
51f20_64.pdf PDF   39.6 kB
 
 
Bilaga I - Webbplatser med uppgifter om de behöriga myndigheterna samt adress för anmälan till Europeiska kommissionen, rådets förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol [11042] Uppdaterad:
51f20_65bil1.pdf PDF   795.2 kB
 
 
Bilaga II - Förteckning över varor och teknik som avses i artikel 2b, rådets förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol [11043] Uppdaterad:
51f20_66bil2.pdf PDF   838.7 kB
 
 
Bilaga III - Förteckning över hamnar på Krimhalvön som avses i artikel 2d, rådets förordning (EU) nr 692/2014 om restriktiva åtgärder med anledning av den olagliga annekteringen av Krim och Sevastopol [11044] Uppdaterad:
51f20_67bil3.pdf PDF   779.4 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 747/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sudan [11051-11072] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_68.pdf PDF   516 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2015/735 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Sydsudan [11081-11109] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_69.pdf PDF   533.6 kB
 
 
Rådets förordning (EU) nr 1352/2014 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Jemen [11151-11170] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_70.pdf PDF   515.7 kB
 
 
Förordning (2014:1448) om vissa sanktioner mot Ryssland [11201-11209] Uppdaterad:
51f20_71.pdf PDF   22.1 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2015/1755 om restriktiva åtgärder med hänsyn till situationen i Burundi [11221-11239] Uppdaterad: 2019-10-30
51f20_72.pdf PDF   511.6 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2017/2063 av den 13 november 2017 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Venezuela [11241-11264] Uppdaterad: 2019-11-29
51f20_73.pdf PDF   554.3 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2017/1770 av den 28 september 2017 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Mali [11271-11287] Uppdaterad: 2019-10-16
51f20_74.pdf PDF   515.2 kB
 
 
Rådets förordning (EU) 2019/1716 av den 14 oktober 2019 om restriktiva åtgärder med anledning av situationen i Nicaragua [11301-11320] Uppdaterad:
51f20_76.pdf PDF   579.9 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000