Tullverket

Kulturföremål m.m.

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Rådets förordning (EG) nr 116/2009 av den 18 december 2008 om export av kulturföremål [5501-5515] Uppdaterad: 2018-07-09
51f09_01.pdf PDF   871.6 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål [5521-5538] Uppdaterad:
51f09_02.pdf PDF   50.3 kB
 
 
Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1081/2012 av den 9 november 2012 för rådets förordning (EG) nr 116/2009 om export av kulturföremål, bilaga I till V [5539-5539 D] Uppdaterad:
51f09_02_bilaga_I_till_V.pdf PDF   5 MB
 
 
Kulturmiljölag (1988:950) [5541-5562] Uppdaterad: 2020-02-06
51f09_03.pdf PDF   459.9 kB
 
 
Kulturmiljöförordning (1988:1188) [5581-5599 A] Uppdaterad: 2020-02-06
51f09_04.pdf PDF   465.8 kB
 
 
Riksantikvarieämbetets föreskrifter (KRFS 2002:2) om tillstånd till utförsel av vissa äldre kulturföremål [5601-5611] Uppdaterad:
51f09_05.pdf PDF   22.4 kB
 
 
Lag (2016:319) om skydd för geografisk information [5621-5637] Uppdaterad: 2019-05-13
51f09_06.pdf PDF   464.8 kB
 
 
Förordning (2016:320) om skydd för geografisk information [5641-5654] Uppdaterad: 2019-05-13
51f09_07.pdf PDF   447.5 kB
 
 
Begravningsförordning (1990:1147) [5661-5670] Uppdaterad: 2016-07-05
51f09_08.pdf PDF   19.6 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/880 av den 17 april 2019 om införsel och import av kulturföremål [5671-5687] Uppdaterad:
51f09_09.pdf PDF   670.7 kB
 
 

Sidan uppdaterades: 2019-12-09

Vad är ändrat:4000