Tullverket

Kommerskollegiums licensområde

Filer tillgängliga för nedladdning
Ikon som illustrerar filtyp Filnamn Filstorlek Datum fil laddades upp
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler [2551-2577] Uppdaterad:
51f04_01.pdf PDF   89.5 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/478 av den 11 mars 2015 om gemensamma importregler, bilaga I till III [2578-2580] Uppdaterad:
51f04_01_bilaga_I_till_III.pdf PDF   475.3 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import [2661-2697] Uppdaterad:2017-03-23
51f04_02.pdf PDF   100.4 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/936 av den 9 juni 2015 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredjeländer som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda unionsbestämmelser för import, bilaga I till VIII [2698-2698 G] Uppdaterad: 2018-03-28
51f04_02_bilaga_1_till_VIII.pdf PDF   1.8 MB
 
 
Kommissionens förordning (EG) nr 3168/94 av den 21 december 1994 om fastställande av ett tillämpningsområde för rådets förordning (EG) nr 517/94 om gemensamma bestämmelser för import av textilprodukter från vissa tredje länder som inte omfattas av bilaterala avtal, protokoll eller andra överenskommelser eller av andra särskilda gemenskapsbestämmelser för import [2701-2703] Uppdaterad:
51f04_03.pdf PDF   165.4 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer [2801-2825] Uppdaterad: 2017-05-19
51f04_05.pdf PDF   526.9 kB
 
 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2015/755 av den 29 april 2015 om gemensamma regler för import från vissa tredjeländer, bilaga II till IV [2826-2828] Uppdaterad:
51f04_05_bilaga_II_till_IV.pdf PDF   502.7 kB
 
 
Rådets förordning (EG) nr 1340/2008 av den 8 december 2008 om handel med vissa stålprodukter mellan Europeiska gemenskapen och Republiken Kazakstan [3001-3022] Uppdaterad:
51f04_06.pdf PDF   321 kB
 
 

Uppdaterad: 2019-12-09


4000