Tullverket

Alkoholsmuggling

Alkohol som smugglas till Sverige har ofta kopplingar till organiserad brottslighet. En av Tullverkets uppgifter är att beslagta alkohol som smugglas över Sveriges gräns.

Alkoholbeslag från en buss.

Vem tjänar på smuggelspriten?

En stor del av den alkohol som smugglas till Sverige tas in av människor som har kopplingar till organiserad brottslighet. Under 2016 tjänade kriminella minst 300 miljoner kronor på alkoholsmuggling, pengar som till viss del investeras i grövre brottslighet som narkotikahandel och prostitution.

När alkoholen säljs till ungdomar är förtjänsten betydligt större än när den säljs till vuxna eftersom ungdomarna inte kan handla legalt på Systembolaget.

En del av den insmugglade alkoholen säljs till krogar och restauranger. Krögarna gör i sin tur svarta pengar på alkoholen. Krogkunder kan omöjligt veta om de stödjer organiserad brottslighet när de beställer sin drink.

Buss som stoppats för alkoholsmuggling

Spriten flödade på spritbussarna

Med åren har det byggts upp en välorganiserad smuggling av alkohol till Sverige med bussar, så kallade spritbussar. Som mest fanns ett 15-tal kända oseriösa bussbolag som förfogade över ett 30-tal bussar som dagligen tog in stora mängder alkohol till Sverige. Bolagen samverkade med gränsbutiker i framförallt Tyskland. Varje vecka kom det ungefär 20 bussar som i snitt var packade med ungefär tolv ton alkohol.

Myndigheterna bedömer att spritbussarna under 2016 genererade minst 300 miljoner kronor i brottsvinster, pengar som till stor del återinvesteras i den organiserade brottsligheten. Skattebortfallet uppskattades även det uppgå till minst 300 miljoner kronor.

För att angripa problemet med spritbussarna på flera fronter har varje myndighet använt alla angreppssätt de har till förfogande. Tullverket har gjort omhändertaganden, tagit alkohol i beslag och bedrivit brottsutredningar, Ekobrottsmyndigheten har bedrivit förundersökningar, Skatteverket har bedrivit skatteutredningar och Polismyndigheten har bland annat utfört fördjupade trafikkontroller av kör- och vilotider samt övervikt. Samtliga myndigheter har bedrivit underrättelsearbete och haft ett nära samarbete i planeringen av insatserna.

Buss som stoppats av Tullverket för alkoholsmuggling


Att vi har fått bort spritbussarna betyder inte att smugglingen försvunnit. Där det finns pengar att tjäna finns det kriminella som kommer att ta den chansen. Vi kommer att fortsätta arbetet mot den organiserade alkoholsmugglingen. Vi har sett en ökning av den så kallade myrtrafiken, det vill säga trafiken med skåpbilar och andra mindre fordon innehållande alkohol. Busschaufförer och målvakter som tidigare påträffats i bussar har nu påträffats i myrtrafiken trots att de redan varit föremål för brottsutredning.

Tillsammans mot alkoholsmugglingen

Tullverket jobbar tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polismyndigheten, Skatteverket och Länsstyrelserna för att sprida kunskap om kopplingen mellan alkoholsmuggling och organiserad brottslighet. På så sätt hoppas vi kunna minska efterfrågan på insmugglad alkohol. För om det inte finns någon efterfrågan, finns det heller inga incitament att smuggla.

Följ oss

Följ oss på sociala medier för att se hur vi jobbar för att förhindra alkoholsmuggling och annan typ av brottslighet.

Uppdaterad: 2017-12-12


4000