Tullverket

Genomförandeförordningen

Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2015/2447 av den 24 november 2015 om närmare regler för genomförande av vissa bestämmelser i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 952/2013 om fastställande av en tullkodex för unionen.

Sidan uppdaterades: 2020-12-15

Vad är ändrat: Språklig justering


4000