Tullverket

Tillstånd till tullager

Tullager är en godkänd anläggning där du kan lagra dina eller andras oförtullade varor. Om du inte ska använda eller sälja din vara direkt vid införseln kan du lagra dina varor i ett tullager. Om du själv önskar driva ett tullager ansöker du om tillstånd att driva en lagringsanläggning för tullager. Först när du tar ut varan från tullagret och lämnar en tulldeklaration för import, betalar du avgifterna.

Tillståndskod: CWP, CW1 och CW2

Tillstånd till tullager ställer krav på tullagerbokföringen

Personer som söker tillstånd att driva ett tullager måste ha en lämplig bokföring i en form som kan godkännas av Tullverket. För att bedömas som lämplig behöver en bokföring bland annat innehålla en spårbarhet gällande ändringar som görs i bokföringen. För att få tillståndet beviljat fordras det normalt en systembaserad bokföringslösning.

Läs om kraven på tullagerbokföring.

Du hänför varorna till tullagerförfarandet direkt vid gränsen, efter ett annat tullförfarande eller efter transitering. Uttag från tullager görs genom en tulldeklaration som hänför varan till ett annat förfarande eller en transitering. Under lagringen får en viss hantering behöva utföras och under hela processen är Tullverket den myndighet som i samband med tillståndsuppföljning kontrollerar att hanteringen sker på ett korrekt sätt.

Läs mer om tullagerförfarandet.

Du kan lagra oförtullade varor

 1. utan tidsbegränsning
 2. utan att betala tull och annan skatt under lagringstiden
 3. utan att alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis behövs ingen importlicens.

Även om det inte finns någon begränsning på vilka varor som får förvaras i ett tullager så är det viktigt att du säkerställer att varan får föras in i landet innan du tar varan till ett tullager.

Vem kan få tillstånd?

 1. Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma). Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  Läs och ansök om Eori-nummer. 
 2. Företaget måste ställa en garanti.
  Läs och ansök om samlad garanti.
 3. Företaget ska skicka med en ritning över anläggningen.
 4. Företaget ska bifoga rutinbeskrivningar. Se anvisningar i ansökningsblanketten.
 5. Företaget ska ha en lämplig bokföring i en form som är godkänd av Tullverket.

Olika lagertyper

Tullagertyperna delas in i privat eller allmänt lager. Två parter har ett gemensamt ansvar – den som är ansvarig för förfarandet (deklaranten) och tillståndshavaren.

Läs om begrepp och ansvar inom tullagerförfarandet. 

Privat lager (CWP)

 1. Tillståndshavaren för tullagret är även den ansvarige för förfarandet. Eftersom bara tillståndshavaren får lagra varor på lagret är denna person även deklarant (ansvarig för förfarandet) och har därmed ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ I (CW1)

 1. Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har ansvar för att de skyldigheter som hör samman med hänförandet av varorna till tullagerförfarandet fullgörs, vilket innebär att denna person har ett ensamt ansvar fram till den tidpunkt då varorna frigörs till tullagerförfarandet.
 2. Tillståndshavaren (för tullagret) har tillsammans med deklaranten (den ansvarige för förfarandet) ansvar för varorna från den tidpunkt varorna frigörs till tullagerförfarandet, och fram till den tidpunkt tullagerförfarandet avslutas. Ansvaret innebär att säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att skyldigheter fullgörs som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.

Allmänt lager, typ II (CW2)

 1. Deklaranten (ansvarig för förfarandet) har påtagit sig ett ensamt ansvar för varorna under tullagerförfarandet. Denna person ska därmed ensam säkerställa att varor som omfattas av tullagerförfarandet inte undandras ifrån Tullverkets övervakning, samt att fullgöra de skyldigheter som hör samman med lagring av varor som omfattas av tullagerförfarandet.
 2. Tillståndshavaren har ett visst ansvar för att uppfylla tillståndsvillkoren.

Så här ansöker du

Ansök via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets e‑tjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Du måste vara behörig

För att nå webbformuläret måste du och ditt företag göra följande:

 1. Företaget måste skaffa behörighet till Tullverkets e‑tjänster och anmäla en behörighetsadministratör.
 2. Du måste ha en personlig inloggning som du får av företagets behörighetsadministratör.
 3. Företagets behörighetsadministratör måste ge dig behörighet till e‑tjänsten Ansökan om tillstånd och registrering genom att kryssa i den i din profil.

Det är många som ansöker om behörigheter, tänk därför på att vara ute i god tid innan du ska ansöka om ditt tillstånd.

Läs mer och ansök om behörighet till e‑tjänsterna.

Så här ändrar du i ditt tillstånd

Du kan ansöka om ändringar av ditt tillstånd via ett webbformulär som du hittar bland Tullverkets e tjänster. När du har fyllt i ansökningsformuläret ska du skriva ut det, låta en behörig firmatecknare skriva under det och därefter skicka in det i original till Tullverket.

Logga in och öppna webbformuläret


Lär dig mer

I den här filmen får du en genomgång av de kriterier som ditt företag ska uppfylla för att kunna beviljas ett tillstånd till tullager enligt den nya tullagstiftningen.

Se filmen med kriterier för tullagertillstånd (5 min)

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ändring av tillståndet ska göras via ett webbformulär.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000