Tullverket

Bindande ursprungsbesked

Om du ska importera en vara som är svår att bestämma ursprunget för kan du ansöka om ett bindande ursprungsbesked, ett så kallat BUB.

Ett bindande ursprungsbesked är ett skriftligt besked om en varas ursprung och är giltigt i alla EU:s medlemsstater. Du kan använda ditt ursprungsbesked när du importerar varor till EU. För varor med särskilda exportbestämmelser, till exempel exportbidrag, kan du även använda beskedet vid export från EU. Däremot kan du inte använda ett ursprungsbesked för att styrka ursprunget vid import till ett land utanför EU. I det fallet får du vända dig till myndigheterna i det landet för att bestämma ursprunget.

Ett bindande ursprungsbesked är bara giltigt för det företag som har ansökt om det och som det är utfärdat för. Däremot kan ett bindande ursprungsbesked fungera vägledande för andra företag.

Normalt är det kostnadsfritt att få ett bindande ursprungsbesked. Men om Tullverket får kostnader för till exempel expertutlåtanden eller prover som ska skickas tillbaka till dig, kan Tullverket begära ersättning för den kostnaden.

EU-kommissionen registrerar alla bindande ursprungsbesked, sammanställer icke-känsliga uppgifter och publicerar dem på sin webbplats.

Här kan du se giltiga BUB.

Ett BUB är giltigt i tre år

Ett bindande ursprungsbesked som är utfärdat efter den 1 maj 2016 är giltigt i tre år. Bindande ursprungsbesked som är utfärdade före den 1 maj 2016 är giltiga i sex år.

Ett ursprungsbesked är bindande både för tullmyndigheterna och för dig som har fått det utfärdat. Detta innebär att du i tulldeklarationen ska

  • deklarera det ursprungsland som anges i beskedet
  • hänvisa till beskedet genom att ange referensnumret i fält 44 tillsammans med dokumentkoden C627.

Ansök på blankett

Du ansöker om ett bindande ursprungsbesked på en blankett som du skickar till Tullverket per post. Du kan bara ansöka om BUB för en faktiskt planerad import eller export och du behöver göra en separat ansökan för varje enskild vara.

Ansök om ett bindande ursprungsbesked.PDF

Läs mer om BUB i EU-kommissionens vägledning (på engelska).

Överklaga om du är missnöjd

Om du är missnöjd med ett bindande ursprungsbesked kan du överklaga beskedet hos förvaltningsrätten. Mer information om hur du går till väga får du tillsammans med det bindande ursprungsbeskedet.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000