Tullverket

Importdeklaration vid aktiv förädling

När du vill anmäla dina importvaror till aktiv förädling måste du lämna in en importdeklaration. Här får du hjälp med hur du ska fylla i deklarationen.

Du deklarerar enligt de allmänna reglerna, det vill säga varuslag, varukod, tullvärde, förfarandekoder etc.

Om du har tillstånd till förenklat deklarationsförfarande står det för vilka förfarande det tillståndet gäller. Om det inte gäller för aktiv förädling ska du lämna en standarddeklaration. Du kan komplettera ditt tillstånd till förenklat deklarationsförfarande via CDS,  Systemet för tullbeslut (Customs Decisions System).

Läs om Systemet för tullbeslut, CDS.

Stöd när du fyller i en importdeklaration för aktiv förädling

När du fyller i en importdeklaration för att anmäla varor till aktiv förädling är det vissa saker du behöver tänka på.

Fält 31 – Varubeskrivning

Beskrivningen av importvarorna ska stämma överens med uppgifterna i tillståndet.

Fält 33 – Varukod

Varukoden för importvarorna ska stämma överens med tillståndet.

Fält 37 – Förfarande

Ange någon av följande koder:

  • 5100 (i det fall något föregående förfarande saknas)
  • 5111 om det  gäller det likvärdiga varor med export i förväg. För detta krävs ett särskilt medgivande.

Fält 44 – Bilagda handlingar/Certifikat och tillstånd

Ange dokumentkod C601 och tillståndsnumret för aktiv förädling.

Tillståndsnumret består av TTA och därefter sex siffror. Det är viktigt att det fylls i en följd utan mellanslag.

Fält 47 – Avgiftsberäkningar

Du måste fylla i importavgifter trots att Tullverket inte ska debitera några avgifter (gäller inte vid meddelandetyp TQN).

Observera att det inte går att blanda olika förfaranden i en deklaration vid aktiv förädling, utan endast en förfarandekod (avser ED fält 37/1) kan anges i deklarationen.

De koder som angivits ovan är de vanligaste förekommande.

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Ansök om tillstånd direkt i tulldeklarationen

I vissa fall kan du ansöka om tillstånd direkt i tulldeklarationen.

Läs om i vilka fall du kan ansöka om tillstånd i tulldeklarationen.

När du ansöker om tillstånd direkt i importdeklarationen ska du använda en standardtulldeklaration. Det går endast att skicka en deklaration för aktiv förädling med meddelandetypen DNU och att begära manuell klarering. Tänk på följande fält när du fyller i deklarationen:

Fält 37 – Förfarande

Ange kod 5100 (i det fall något föregående förfarande saknas).

Fält 44 – Särskilda upplysningar

Ange kod 00100 (Förenklat tillstånd).

Dessutom ska det i ansökan framgå:

  • Beskrivning av varorna samt metod för identifiering.
  • Avkastningsgrad: den förväntade materialåtgången.
  • Ekonomiskt villkor.
  • Tullskuldsmodell enligt artikel 85 eller 86.3 (anges som ”nej” om tullskuldsmodell enligt art. 86.3 ska användas)
  • Tid och plats för bearbetningen.
  • Hur lång tid som behövs för att avsluta förfarandet.

Fält 47 – Avgiftsberäkningar

Du måste fylla i importavgifter trots att Tullverket inte ska debitera några avgifter.

Call me

I fältet för call me-kod (åtgärdsindikator) anger du koden 15 (Ansökan om vissa av Tullverkets tillstånd).

Läs mer om hur du fyller i importdeklarationen i Tullverkets deklarationshandledningar.

Sidan uppdaterades: 2021-04-01

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000