Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Från den 1 januari 2017 har ett system med registrerade exportörer (Rex) och ursprungsförsäkran börjat användas inom GSP.

Inom GSP används antingen ursprungsintyget GSP-certifikat form A eller ursprungsförsäkran (upprättade av en registrerade exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. De båda systemen fungerar parallellt fram till juni 2020, och därefter är det bara ursprungsförsäkran som ska användas. När ett land har anslutit sig har landets exportörer generellt ett år på sig för att ansöka om att få Rex-nummer. Landet kan efter begäran få ett halvårs förlängning av övergångsperioden.

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land behöver ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. I samband med registreringen får företaget ett Rex-nummer.

Du som importerar varor från ett GSP-land behöver kontrollera att Rex-numret i ursprungsförsäkringar är giltigt. Du bör också kontrollera vilket ursprungsintyg som ska användas för det land du importerar från.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.

Läs om hur du kontrollerar vilket ursprungsintyg som ska användas för det GSP-land du importerar från.

Här kan du se hur en ursprungsförsäkran ska se ut.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000