Tullverket

Registrerad exportör (Rex)

Systemet med registrerade exportörer (Rex) och ursprungsförsäkran har använts inom GSP sedan 2017.

Inom GSP upprättas numera ursprungsintyget ursprungsförsäkran (av en registrerad exportör) för varor med ursprung i GSP-länder. Från vissa länder kan GSP-certifikat form A fortfarande utfärdas.

De båda systemen, ursprungsförsäkran och GSP-certifikat, har till viss del fungerat parallellt från 1 januari 2017 till och med december 2020. Därefter är det bara ursprungsförsäkran som ska användas. När ett land har anslutit sig till Rex har det landets exportörer generellt haft ett år på sig för att ansöka om att få Rex-nummer. Landet har sedan kunnat begära att få ett halvårs förlängning av övergångsperioden. Den 30 juni 2020 skulle de sista GSP-länderna helt ha gått över till Rex och därefter skulle enbart ursprungsförsäkran användas och inga GSP-certifikat längre utfärdas.

Möjlighet till förlängd övergångsperiod

Med anledning av coronaviruset har EU kommissionen nu öppnat upp för en möjlighet för de GSP-länder som inte har hunnit slutföra sin övergång till Rex att få ytterligare ett halvår på sig.

Den förlängda övergångsperioden innebär att vissa länder kommer att kunna utfärda GSP-certifikat till och med 31 december 2020.

EU-kommissionen kommer att fortsätta att uppdatera den förteckning över GSP-länder med datum för övergångsperiod som finns på deras webbsida. För de länder som får sin övergångsperiod förlängd kommer datumet i förteckningen att ändras från 30 juni till 31 december 2020.

ULT

Från den 1 januari 2020 använder även ULT, utomeuropeiska länder och territorier, Rex-systemet. För dessa länder och territorier finns ingen övergångsperiod, utan alla länder och territorier börjar använda ursprungsförsäkringar i stället för certifikat samtidigt.

Rex-nummer och kontroll

Ett företag som exporterar varor från ett GSP-land eller ULT behöver ansöka om att bli registrerad exportör för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. I samband med registreringen får företaget ett Rex-nummer.

Du som importerar varor från ett GSP-land eller ULT behöver kontrollera att Rex-numret i ursprungsförsäkringarna är giltigt. Du bör också kontrollera vilket ursprungsintyg som ska användas för det land du importerar från.

Kontrollera ett Rex-nummer hos EU-kommissionen.

Läs om hur du kontrollerar vilket ursprungsintyg som ska användas för det GSP-land du importerar från.

Här kan du se hur en ursprungsförsäkran ska se ut.


Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000