Tullverket

Västbanken och Gaza

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprungPDF

För hänvisning till konventionen i protokoll 3 se EUT L 205, 2016PDF.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF)

Kumulation:

Bilateral kumulation
EUR-MED kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

Avdelning I. Fri rörlighet för varorPDF

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1, varucertifikat EUR-MED eller ursprungsdeklaration, EUR-MED-ursprungsdeklaration.

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration/fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Europa-MedelhavsinterimsavtalPDF (beslut (2005/4/EG), EUT L 2, 2005 och beslut 1/2009 (2009/823/EG), EUT L 298, 2009 är inarbetade), EGT L 187, 1997
______________            
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000