Tullverket

Nordmakedonien

Ursprungsregler:

Den regionala konventionen om Europa-Medelhavstäckande regler om förmånsursprung PDFom definitionen av begreppet "ursprungsprodukter" och om metoder för administrativ samarbete.

Se  EUT L 293, 2016PDF för övergångsbestämmelser beträffande kumulation samt protokoll 2 med hänvisning till konventionen.

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler (C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).

Kumulation:

Bilateral kumulation.

EUR-MED kumulation i vissa fall.

Västra Balkan diagonal kumulation i vissa fall

Varuomfattning:

Stabiliserings- och associeringsavtalet, avdelning IVPDF samt bilaga I (handel med industri-, jordbruks- och fiskeprodukter), protokoll 1 (textil- och beklädnadsprodukter), protokoll 2 (stålprodukter) och protokoll 3 (bearbetade jordbruksprodukter).

Rådets förordning (EG) nr 1215/2009,PDF L 328, 2009. Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/1464, L 209, 2017PDF, innehåller en ändring till 2015/2009. De ensidiga tullmedgivanden som tidigare medgivits Makedonien (FYROM) ) och som är fördelaktigare än de förmåner som avtalet medger kan tillämpas så länge förordning (EG) nr 1215/2009 är i kraft.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller ursprungsdeklaration samt varucertifikat EUR-MED och EUR-MED-ursprungsdeklaration. Läs om i vilka fall EUR.1 eller ursprungsdeklaration får användas även vid diagonal kumulation i artikel 5 i EUT L 293, 2016.PDF

Ursprungsdeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta ursprungsdeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Ursprungsdeklaration: 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande: 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket: 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg:  

4 månader

Avtal:

Stabiliserings- och associeringsavtalet EG - f.d jugoslaviska republiken MakedonienPDF (L 84, 2004)

Bilateralt avtal
______________      
EGT Europeiska gemenskapernas officiella tidning
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Uppdaterad: 2019-03-19


4000