Tullverket

Algeriet

Ursprungsregler:

Protokoll 6PDF (ändrad enligt beslut 2/2007, EUT L 297, 2007 och beslut 1/2010, EUT L 248, 2010).

Förklarande anmärkningar till PAN-EURO-MED protokoll om ursprungsregler, EUT C 83, 2007PDF och C 231, 2007PDF).PDF

Kumulation:

EUR-MED där tillämpligt
Full kumulation med EG, Tunisien, Marocko

Varuomfattning:

Utdrag ur Medelhavsavtalet 2005/690/EG, avdelning II - Fri rörlighet för varorPDF.

Ursprungsintyg:

Varucertifikat EUR.1 eller varucertifikat EUR-MED, fakturadeklaration eller EUR-MED-fakturadeklaration.

Fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration kan upprättas av alla exportörer om ursprungsvarornas värde inte överstiger beloppsgränsen nedan.

En så kallad godkänd exportör kan få tillstånd att upprätta fakturadeklaration och EUR-MED-fakturadeklaration oavsett ursprungsvarornas värde.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser:

Fakturadeklaration 6 000 euro - 64 000 SEK
Resande 1 200 euro - 12 800 SEK
Småpaket 500 euro - 5 300 SEK

Giltighetstid för ursprungsintyg: 

4 månader

Avtal:

Europa-Medelhavsavtalet EG-Algeriet 2005/690/EGPDF, EUT L 265, 2005
________________
EUT Europeiska unionens officiella tidning   

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000