Tullverket

Summarisk införseldeklaration

Innan du för in varor i EU ska du göra en föranmälan till Tullverket. Du kan göra din föranmälan i en summarisk införseldeklaration.

Det är viktigt att skilja en summarisk införseldeklarationen från en importdeklaration. En summarisk införseldeklaration eller föranmälan ska skickas av transportören innan varorna når EU och en importdeklaration ska lämnas av deklaranten när varorna redan är i EU.

Du kan göra en summarisk införseldeklaration för hela sändningen även om sändningen har flera avsändare och flera mottagare.

Transportören lämnar föranmälan

Det är transportören som är ansvarig för att lämna in den summariska införseldeklarationen på ett införseltullkontor i det första EU-land som transporten kommer till.

Olika tidsfrister beroende på transportsätt

Beroende på hur dina varor tranporteras gäller olika tidsfrister för när transportören behöver lämna en föranmälan för varorna.

Sjötrafik

För transport sjövägen beror tidsfristen på hur dina varor är packade på fartyget:

  1. I container: 24 timmar innan varorna lastas i avgångshamnen
  2. I bulk eller parti: fyra timmar innan varorna ankommer hamnen

Det finns några undantag. Om varorna transporteras mellan EU och Grönland, Färöarna, Ceuta, Melilla, Norge*, Island, hamnar i Östersjön, Nordsjön, Svarta havet, Medelhavet eller samtliga hamnar i Marocko behöver transportören föranmäla varorna senast två timmar före ankomst till den första hamnen i EU. Undantaget är de franska utomeuropeiska departementen, Azorerna, Madeira och Kanarieöarna.

* Du behöver inte föranmäla varor från Norge eftersom Norge genom ett avtal med EU ingår i den så kallade säkerhetszonen.

Flygtrafik

För transport via flyg beror tidsfristen på om dina varor kommer med långdistansflyg eller kortdistansflyg.

  1. Långdistansflyg (flygning som varar minst fyra timmar): fyra timmar före ankomst till gränsen.
  2. Kortdistansflyg (flygning som varar mindre än fyra timmar från den sista avgångsflygplatsen i ett land utanför EU till ankomst på en flygplats i EU): senast när flygplanet eller helikoptern lyfter från marken.

Väg

För transport på väg behöver du lämna en föranmälan senast en timme innan varorna anländer till gränsen.

Järnväg

För transport via järnväg behöver du lämna en föranmälan senast två timmar innan varorna anländer till gränsen.

Du behöver tillstånd

Du kan lämna den summariska införseldeklarationen på flera olika sätt. Beroende på vilket sätt som passar dig behöver du tillstånd för att använda det sättet.

Läs mer om tillstånd att lämna elektroniska summariska införseldeklarationer till Tullverket via EDI.

Läs mer om tillstånd att lämna summariska in- och utförseldeklarationer via Tullverkets internetdeklaration (TID).

Hjälp att fylla i den summariska införseldeklarationen

Ta hjälp av en deklarationshandledning för att fylla i en summarisk införseldeklaration.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000