Tullverket

EDI – Frågor och svar om signeringscertifikat

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring EDI signeringscertifikat.

E-tjänsten Certifikatbeställning

Jag kommer inte åt e-tjänsten för certifikatbeställning, hur gör jag?

Det är bara Tullverket som kan tilldela behörighet till e-tjänsten Certifikatbeställning. Det förutsätter att ditt företags behörighetsadministratör först har tilldelat behörighet till Tullverkets e-tjänster till dig. I samband med anmälan om registrering som kontaktperson kan företaget ange om du även ska ha behörighet till e-tjänsten Certifikatbeställning. Om du redan är anmäld som signeringskontaktperson men inte har tillgång till e-tjänsten kan du kontakta EDI-certifikat.

E-tjänsten är bara tillgänglig för personer som har svensk e-legitimation.

E-postnotifiering

Jag har fått e-post om utgångsnotifiering för signeringscertifikat, vad innebär det?

Det här meddelandet är en påminnelse om att ditt företags signeringscertfikat snart blir ogiltigt. Företagets unika signeringscertifikat är giltigt i 14 månader och behöver bytas ut regelbundet. Tullverket skickar ett meddelande till företagets anmälda signeringskontaktperson åtta veckor innan signeringscertifikatet blir ogiltigt. Om du inte redan har gjort det så behöver du beställa ett nytt certifikat innan det gamla går ut, annars blir det stopp i företagets test- och produktionsflöde. Du kan beställa certifikatet antingen via e-tjänsten Certifikatbeställning eller via brev och e-post.

EDI – Beställning av företagets signeringscertifikat

Jag har fått e-post om att Tullverkets signeringscertifikat byts ut, vad innebär det?

För att ta emot meddelanden från Tullverket behöver ditt företag installera Tullverkets signeringscertifikat. Certifikatet är giltigt i 14 månader och måste bytas ut regelbundet. När Tullverket byter ut sitt signeringscertifikat meddelas detta via e-post till alla anmälda kontaktpersoner för signeringscertifikat. Du laddar ner certifikatet från tullverket.se eller från e-tjänsten Certifikatbeställning.

EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson

Jag har inte fått någon e-post om utgångsnotifiering, varför?

Vid registrering av signeringskontaktperson registreras även e-postadressen. Har din e-postadress ändrats, till exempel vid giftermål eller att företaget har bytt namn? Om du har tillgång till e-tjänsten Certifikatbeställning kan du ändra e-postadressen där eller så anmäler du ändringen på blankett tv404.35 som finns på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du byter e-post i Tullverkets e-tjänster behöver du även byta adressen i e-tjänsten Certifikatbeställning för att du ska få utgångsnotifieringar från Tullverket.

Kontaktperson

Vad innebär det att vara kontaktperson för signeringscertifikat?

Det är bara anmälda kontaktpersoner som har behörighet att beställa signeringscertifikat av Tullverket. Kontaktpersonen behöver inte vara anställd på ditt företag men har fullmakt att beställa och hantera certifikat för er säkerhetslösning och att ha kontakt med Tullverket i sådana frågor för ditt företags räkning.

Kontaktpersonen registreras i Tullverkets system och får påminnelser via e-post när certifikat håller på att gå ut. Certifikaten hanteras via e-post och brev eller via e-tjänsten Certifikatbeställning. För att få tillgång till e-tjänsten behöver särskild behörighet beställas av Tullverket.

Läs mer om kontaktpersonens ansvar på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

Vem ska vara signeringskontaktperson?

Det är upp till företaget att välja signeringskontaktperson, men det är en fördel att kontaktpersonen har it-kunskap. Kontaktpersonen behöver inte vara anställd på ditt företag men ska ha fullmakt att beställa och hantera certifikat för er säkerhetslösning samt för att ha kontakt med Tullverket i sådana frågor för företagets räkning.

Ska vi ha en eller flera signeringskontaktpersoner?

Det är en fördel att ha fler än en signeringskontaktperson, med tanke på semestrar, sjukdom och liknande.

Företagets kontaktperson för signeringscertifikat har slutat, hur anmäler vi en ny?

På blankett TV 404.35 anmäler företaget en ny kontaktperson samt om personen även ska ha behörighet till e-tjänsten Certifikatsbeställning för företagets räkning. Kom ihåg att avanmäla personer som inte längre är aktuella för denna roll.

404.35 Anmälan/avanmälan av kontaktperson som erhållit fullmakt för hantering av signeringscertifikat PDF

Hur vet företaget vem som är anmäld som signeringskontaktperson?

Ta reda på vem som är företagets signeringskontaktperson genom att kontakta EDI-certifikat.

Hur anmäler jag ändring av e-postadress?

Har din e-postadress ändrats, till exempel vid giftermål eller att företaget har bytt namn? Om du har tillgång till e-tjänsten Certifikatbeställning kan du själv ändra e-postadressen där eller så anmäler du ändringen på blankett tv404.35 som finns på sidan EDI – Signeringscertifikat och anmälan av kontaktperson.

När du byter e-post i Tullverkets e-tjänster behöver du även byta adressen i e-tjänsten Certifikatbeställning för att du ska få utgångsnotifieringar från Tullverket.

CSR-fil och certifikat

Varför har jag inte fått certifikatet trots att jag e-postat CSR-filen?

CSR-filen ska även skickas utskriven med företagets Eori-nummer och signeringskontaktpersonens namnunderskrift enligt instruktionerna i bekräftelsebrevet.

Skickades brevet till rätt adress? Rätt adress är:

Tullverkets it-avdelning
EDI-certifikat
Aurorum 3, 977 75 Luleå

När CSR-filen är godkänd och inläst skickas en kod till signeringskontaktpersonen. Den koden ska skickas i retur till edi.certifikat@tullverket.se.

Behöver vi beställa nytt certifikat vid byte av system?

Ja, om CSR-filen skapas i ett annat system än det som används för att signera de digitala dokumenten måste det färdiga certifikatet och den privata nyckeln föras över på ett säkert sätt till signeringssystemet.

När måste vi beställa nytt certifikat?

När Tullverket skickar ut certifikatet står datumet angivet, till exempel 2013-05-10T11:19:49. Beställ i god tid före angivet datum så att det nya certifikatet hinner installeras innan det aktuella certifikatet går ut.

Kan vi ha flera certifikat?

Ja, ett företag kan ha flera certifikat.

Hur genererar vi en CSR-fil?

När företaget anmäler en eller flera signeringskontaktpersoner skickar vi ut information om hur ni går tillväga. Om ni inte har kunskap om hur en CSR-fil ska genereras rekommenderar vi att ni tar kontakt med systemleverantören.

Filen blockeras av Outlook, kan ni zippa filen?

Nej, vi zippar inte filen. Den skickas i två format med samma innehåll. Försök med "Spara som" och döp om filen till .crt. Fungerar inte det heller, ta kontakt med e-postadministratören på företaget.

Måste jag beställa ett certifikat om jag använder TID?

Nej, om du använder TID (Tullverkets Internet Deklaration) behöver du inte beställa ett certifikat.

Varför behöver vi olika typer av signeringscertifikat?

För att ditt företag ska skydda innehållet i de tullmeddelanden som överförs till Tullverket mot förvanskning. De flesta företag behöver två typer av signeringscertifikat som regelbundet behöver uppdateras.

  • Tullverkets signeringscertifikat används för att kontrollera meddelanden som kommer från Tullverket.
  • Företagets signeringscertifikat används för att signera meddelanden till Tullverket

Om ditt företag inte har uppdaterade certifikat kommer era EDI-meddelanden att avvisas. Konsekvensen blir att företagets godsflöde stannar.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny sida

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000