Tullverket

Reservrutin EDI, avsluta en transitering

Om du är godkänd mottagare för transitering (TVGMT) eller TIR (TVGTI) ska du:

  • e-posta ankomstbekräftelsen tillsammans med kontaktuppgifter till: reservrutin.ncts@tullverket.se I ämnesraden anger ni: Lossningsmedgivande och vilken godslokalkod det berör
  • begär att få använda reservrutin
  • vänta på att vi kontaktar dig och ger vårt lossningsmedgivande
  • skicka kontrollresultatet till bestämmelsetullkontoret (det vill säga det tullkontor där transiteringen avslutas) så snart du har lossat och kontrollerat sändningen.

Tänk på att e-postmeddelandet endast ska innehålla en transitering.

Om du är godkänd mottagare för TIR gäller fortfarande att du måste visa upp carneten för Tullverket efter att godset lossats och kontrollerats.

Uppdaterad: 2019-12-02


4000