Tullverket

Frågor och svar om systemet för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous

Vi svarar på de vanligaste frågorna kring vad som gäller för systemet för bevis om varors tullstatus som unionsvaror, Pous.

Vilken är handläggningstiden för att få ett godkännande/bestyrkande och MRN-nummer i Pous?

Det går tyvärr inte att svara på det då det helt beror på hur varje enskilt ärende ser ut.

Sker det en automatisk validering i systemet om ärendet är korrekt?

Vissa av uppgifterna i anmälan valideras automatisk, men viss manuell hantering kan också krävas/behövas.

Om man får ett MRN-nummer för varor på en ankommande container och registrerar ankomst av det i POUS. Hur får exempelvis en hamnterminal information om att allt är klart för utleverans?

Det MRN-nummer som tilldelats i Pous kan även presenteras till mottagaren, denna kan sedan validera ett Pous MRN-nummer via en webbtjänst som utvecklas av EU-kommissionen. Webbtjänsten är öppen för alla att använda.

Är det någon skillnad på att utfärda ett T2L eller T2LF i Pous om jag har tillstånd som godkänd utfärdare av tullstatusbevis (ACP) eller om jag inte har något tillstånd?

Tillståndshavare som godkänd utfärdare ska endast registrera bevis i Pous-systemet. De företag som inte har tillstånd som godkänd utfärdare ska istället begära bestyrkande av tullstatusbevisen T2L och T2LF i Pous-systemet. Det innebär att det krävs färre kontroller av de ärenden som skickas in via tillståndshavare.
Oavsett man som företag är tillståndshavare eller inte så ska samma typ av uppgifter lämnas i systemet.

Vad händer om varornas värde understiger 15 000 euro, behövs inget T2L eller T2LF?

Om varornas totala värde är högst 15 000 euro kan du använda fakturor och transportdokument som bevis för tullstatus som unionsvaror även efter införande av Pous fas 1. Det förutsätter att dessa dokument innehåller de uppgifter som krävs för att ses som ett bevis för varors tullstatus som unionsvaror och dessa ska också endast omfatta unionsvaror. De behöver alltså inte registreras i Pous-systemet. Det är dock inget hinder att även registrera bevis för tullstatus som unionsvaror (T2L/T2LF) i Pous för varor som har ett värde under 15 000 euro.

Hur får man tillgång till Pous-systemet?

Pous-systemet hittar du bland Tullverkets e-tjänster. Sedan ska den som är behörighetsadministratör på ditt företag ge dig behörighet till Pous-systemet. Alla företag som har behov av att få ett T2L eller T2LF bestyrkt och registrerat kan ansöka om behörigheter till Pous via Tullverkets e-tjänster.

Finns det några övergångsregler kopplat till införandet av Pous fas 1?

Nej, det finns inga särskilda övergångsregler kring detta. Från den 1 mars går alla EU-länder över till Pous samtidigt. Däremot kan de T2L och T2LF som utfärdats enligt nuvarande hantering (på papper) och innan den 1 mars, fortsätta gälla fram tills det att de används eller att giltighetstiden för dessa löpt ut. Dessa behöver inte registreras i Pous-systemet.

Vad ska man göra ifall Pous-systemet ligger nere på grund av driftstörningar?

Om systemet ligger nere på grund av driftstörningar så kan man som företag begära bestyrkande av tullstatusbevis T2L och T2LF retroaktivt. Detta kan göras när systemet väl är igång igen.

Kommer tillstånd som godkänd utfärdare av tullstatusbevis (ACP) att omprövas?

Tullverket kommer att ompröva de nuvarande ACP-tillstånden för godkända utfärdare med anledning av införandet av Pous fas 1. Berörda tillståndshavare kommer att kontaktas av Tullverket.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)