Tullverket

Framtida tullhantering

Handledning för anmälan av varor till utförselkontoret (IE507)

Här hittar du en handledning som ska användas när du skickar meddelandet ”Anmälan av varor till utförselkontoret” (IE507) i det uppdaterade systemet för export, AES, som införs under fjärde kvartalet 2024.

Uppgifter där ett dataelementnummer angivits i rubriken (exempelvis 12 12 000 000) motsvaras av det dataelementet i exportdeklarationen.

Fyll i följande uppgifter:

Huvudnivå (Declaration and Goods shipment)

MRN

Här anger du det MRN-nummer som tillhör den exporttulldeklaration eller deklaration om återexport vars varor ska anmälas för ankomst till utförseltullkontoret.

Ankomstdatum och tid (Arrival notification date and time)

Ange datum och klockslag för ankomst till platsen för utförsel, om inte det system du använder registrerar detta.

Ankomstort (Arrival notification place)

Detta är en frivillig uppgift. Här kan du ange ortsnamn.

Lagring (Storing flag)

Här anger du om varorna lagrats innan de ska föras ut.

 • 0= Nej
 • 1= Ja

För närvarande ska endast siffran ”0” anges.

Avvikelser finns (Discrepancies exist)

Här anger du eventuella avvikelser från uppgifterna i exporttulldeklarationen.

Du anger siffran 0 om inga avvikelser finns och siffran 1 om avvikelser finns.


Tillstånd (Authorisation)

Tillstånd (Authorisation) – 12 12 000 000

Detta är en frivillig uppgift. Här kan du ange tillstånd enligt bilaga A till kompletteringsförordningen som krävs som stöd för deklarationen, exempelvis tillstånd till förenklad deklaration (SDE) eller passiv förädling (OPO).

Tillståndet ska tillhöra deklaranten i exportdeklarationen.

Ange följande uppgifter:

 • Typ (Type) – 12 12 002 000
  Här anger du relevant kod, exempelvis C626 för bindande klassificeringsbesked (BTI).

 • Referensnummer (Reference number) – 12 12 001 000
  Här anger du tillståndets referensnummer. Alla EU-gemensamma tillstånd som är utfärdade i Sverige börjar på "SE" och åtföljs av tillståndets namn.

 • Tillståndshavare (Holder of authorisation) – 12 12 080 000
  Här anger du tillståndshavarens Eori-nummer i de fall tillståndet gäller bindande klassificeringsbesked (BTI).

 

Utförseltullkontor (Customs office of exit (Actual))

Utförseltullkontor (Customs office of exit) – 17 01 000 000

Ange, med hjälp av tillämplig unionskod, det tullkontor genom vilket varorna planeras lämna EU:s tullområde.

Utförseltullkontor ska vara det tullkontor som är behörigt för den plats från vilken varorna lämnar EU:s tullområde för en destination utanför detta område.

Du anger utförseltullkontoret med en kod. Koden består av åtta tecken. De två första anger landet med hjälp av landkod. De följande sex tecknen anger det berörda kontoret i detta land.

EU:s lista över tullkontor

Samtliga länders koder finns samlade i EU:s lista över tullkontor, där du söker på aktuellt land och rollen EXT – Office of Exit.

EU:s lista över tullkontor.

Utförsel sjövägen

Om utförseln av varorna ska ske från en hamn i Sverige använder du tabellen nedan för att hitta rätt utförseltullkontor.

Observera att tabellen endast visar utförseltullkontor när godset lämnar EU från en svensk hamn.

Övriga utförseltullkontor hittar du i EU:s lista över tullkontor (se ovan).

Koder till dataelement 17 01 000 000 (enbart svenska hamnar).

Svenska hamnar

Utförseltullkontor

Kod

Uppsala, Gävleborgs, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda

SE003033

Kalmar, Gotlands, Östergötlands (exklusive Norrköpings hamn), Södermanlands och Stockholms län

Stockholm

SE303400

Norrköpings hamn

Norrköping

SE004134

Skåne och Blekinge län

Malmö

SE000050

Hallands och Västra Götalands län

Göteborg

SE603303


Utförsel från flygplats

Om utförseln av varorna ska ske från en flygplats i Sverige använder du tabellen nedan för att hitta rätt utförseltullkontor.

Koder till dataelement 17 01 000 000 (enbart svenska flygplatser).

Svenska flygplatser

Utförseltullkontor

Kod

Arlanda flygplats och flygplatser belägna i Uppsala, Västmanlands, Örebro, Värmlands, Dalarnas, Gävleborgs, Jämtlands, Västernorrlands, Västerbottens och Norrbottens län

Stockholm-Arlanda

SE003033

Flygplatser belägna i Kalmar, Gotlands, Östergötlands, Södermanlands och Stockholms län

Stockholm

SE303400

Flygplatser belägna i Skåne, Blekinge och Kronobergs län

Malmö

SE000050

Flygplatser belägna i Hallands, Västra Götalands och Jönköpings län

Göteborg

 SE603303

 

Utförsel vid vägtransport landgräns mot Norge

Koder till dataelement 17 01 000 000 (landgräns mot Norge).

Utförseltullkontor

Kod

Eda tullkontor

SE603360

Storlien tullkontor

SE020342

Svinesund tollsted

SE060340

Tärnaby tullkontor

SE303400

Idre tullkontor

SE010332

Björnfjell tollsted

SE010333

Junkerdal tollsted

SE010334

Vauldalen tollsted

SE020344

Åsnes tollsted

SE603363

Örje tollsted

SE060341

Östby tollsted

SE603362

 

Ange följande uppgift

 • Referensnummer (Reference number) – 17 01 001 000
  Ange tullkontorets referensnummer.

Uppgiftslämnare (Exit carrier)

Om den person som anmäler varorna till utförsel inte är samma person som deklaranten anger du följande uppgifter här:

 • Identifieringsnummer (Identification number)
  Här anger du Eori-nummer eller TCUIN-nummer.

 • Namn (Name)
  Här anger du namn. Uppgiften ska inte anges om Eori-nummer har angivits.

 • Adress (Address)
  Här anger du adressuppgifter. Uppgifterna ska inte anges om Eori-nummer har angivits.

  • Gatuadress (Street address)
   Ange gatuadress och eventuellt gatunummer.

  • Land (Country)
   Ange landkod.

  • Postnummer (Postcode)
   Ange postnummer.

  • Ort (City)
   Ange postort

 • Kontaktperson (Contact person)
  Här kan du lämna uppgift om kontaktperson hos uppgiftslämnaren. Uppgiften är frivillig, men vi rekommenderar att du fyller i dessa uppgifter eftersom aktuella kontaktuppgifter kan ge en snabbare handläggning vid eventuella frågor. Tänk på att både namn, telefon och e-postadress i så fall ska anges.

Varornas förvaringsplats (Location of goods) – 16 15 000 000

Här ska du ange den plats där varorna kommer att anmälas och finnas tillgängliga för kontroll.

Om varorna befinner sig på en godkänd plats för utförsel anger du platsen enligt följande:

 • Typ av plats: C
 • Kod för identifieringsmetod: X
 • Ekonomisk aktör: Eori-nummer
 • Identifiering av platsen: Platskod

Om varorna befinner sig på en anvisad plats (tullkontor) anger du platsen enligt följande:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: V
 • Identifiering av platsen: Tullkontorsnumret

Om du har trafiktillåtelse anger du platsen enligt följande:

 • Typ av plats: A
 • Kod för identifieringsmetod: X
 • Ekonomisk aktör: Eori-nummer för den som har trafiktillåtelsen
 • Identifiering av platsen: Platskod

Ange följande uppgifter:

 • Typ av plats (Type of location) – 16 15 045 000
  Här anger du typen av plats:
  Koder till dataelement 16 15 045 000 – Typ av plats

  Kod

  Beskrivning

  A

  Anvisad plats

  C

  Godkänd plats


 • Kod för identifieringsmetod (Qualifier of identification) – 16 15 046 000
  Här anger du en kod för att identifiera platsen. Följande koder är tillämpliga:
  Koder till dataelement 16 15 046 000 – Kod för identifieringsmetod

  Kod

  Beskrivning

  V

  Tullkontor

  X

  Eori-nummer


 • Ekonomisk aktör (Economic operator) – 16 15 051 017
  Ange Eori-numret för den part som har beslut om godkänd plats för utförsel.
 • Tilläggskod (platskoden) (Additional identifier) – 16 15 053 000
  Ange platskoden för den part som har beslut om godkänd plats vid utförsel.


Uppgifter som endast anges vid avvikelser (Discrepancies)

Transportsätt vid gränsen (Mode of transport at the border) – 19 03 000 000

Vid rapport om avvikelser anger du här koden för transportsättet för det aktiva transportmedlet som varorna transporteras med över EU:s yttre gräns.

Följande koder är tillämpliga:

Koder för transportsätt till dataelement 19 03 000 000 – Transportsätt vid gränsen

Kod

Beskrivning

1

Sjötransport

2

Järnvägstransport

3

Vägtransport

4

Lufttransport

5

Post

7

Transport via fasta installationer (endast möjligt för varor enligt tulltaxenummer 2201, 2709, 2710, 2711, 2716 och 2804)

8

Transport på inre vattenvägar

9

Annat transportsätt (egen framdrivning)


Referensnummer/UCR (Reference number UCR) – 12 08 000 000

Det här är en frivillig uppgift där du kan skriva ett eget kommersiellt referensnummer (UCR) om du vill.

Uppgiften kan anges på både huvudnivå och varupostnivå, men endast vid avvikelser. Använd huvudnivå om uppgiften gäller för alla varuposter i deklarationen.

Transportdokument (Transport document) – 12 05 000 000

Detta dataelement inbegriper en hänvisning till transportdokumentet samt uppgift om transportdokumentets typ. Om avvikelser förekommer är uppgiften obligatorisk, i övriga fall ska uppgiften inte anges.

Ange följande uppgifter:

 • Referensnummer (Reference number) – 12 05 001 000
  Ange transportdokumentets referensnummer.

 • Typ (Type) – 12 05 002 000
  Ange typ av transportdokument med hjälp av kodförteckningen i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

Transportutrustning (Transport equipment) – 19 07 000 000

Vid rapport om avvikelser anger du här samtliga containernummer som deklarationen omfattar.

Observera att ordet container även innefattar påhängsvagnar, växelflak och containrar avsedda för flygtransport.

Du ska också peka på vilken varupost som respektive container innehåller.

Ange följande uppgifter:

 • Containernummer (Container identification number) – 19 07 063 000
  Här anger du de containernummer som omfattas av deklarationen.

  Observera att du inte får använda bokstäverna Å, Ä, Ö eller andra specialtecken än mellanslag och bindestreck.

 • Varureferens (Goods reference) – 19 07 044 000
  Här anger du vilken varupost som hör till det specifika containernumret i dataelement 19 07 063 000. Uppgiften behöver inte lämnas om det endast finns en container.

Försegling (Seal) – 19 10 000 000

Uppgift ska lämnas om information om försegling finns i form av antal i dataelement 19 10 068 000 och identifieringsnummer i dataelement 19 10 015 000.

Ange följande uppgifter:

 • Antal förseglingar (Number of seals) – 19 10 068 000
  Ange antal förseglingar.

 • Identifieringskod (Identifier) – 19 10 015 000
  Ange förseglingens unika identifieringsnummer.

Varupostnivå (Declaration goods item)

Dess uppgifter lämnas endast om avvikelser förekommer, det vill säga om uppgiften skiljer sig från den uppgift som har lämnats i exportdeklarationen.

Varupostnummer (Declaration goods item number) – 11 03 000 000

Varuposterna numreras löpande enligt exportdeklarationen. Börja med 1 och räkna upp med 1 för varje ny varupost.

Nettovikt (Net mass) 18 01 000 000

Uppgiften anges endast på varupostnivå och endast om avvikelser förekommer.

Här anger du varornas nettovikt i kilogram för den aktuella varuposten. Enheten ”kg” ska inte anges. Nettovikten är varans vikt utan varje slag av emballage.

För nettovikt som överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan följande avrundning ske:

 • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrundning neråt (kg)
 • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrundning uppåt (kg).

Vi rekommenderar att nettovikt över 1 kg avrundas till heltal. Nettovikt under 1 kg kan anges med upp till sex decimaler.

Bruttovikt (Gross mass) – 18 04 000 000

Uppgiften anges endast på varupostnivå och endast om avvikelser förekommer.

Här anger du varornas bruttovikt i kilogram.

Bruttovikten är varornas totala vikt inklusive emballage men exklusive containrar och annan transportutrustning.

 • Om bruttovikten överstiger 1 kg och inbegriper del av kg kan du avrunda så här:
  • mellan 0,001 och 0,499 kg: avrunda neråt (kg)
  • mellan 0,5 och 0,999 kg: avrunda uppåt (kg).
 • En bruttovikt på under 1 kilo bör skrivas med upp till sex decimaler, till exempel 0,123 kilo för 123 gram eller 0,000654 för ett paket med vikten 654 milligram.

Uppgiften ska lämnas för respektive varupost förutom i de fall varorna är förpackade på sådant sätt att det inte går att bestämma bruttovikten för en enskild varupost; i dessa fall kan bruttovikten för hela sändningen lämnas på huvudnivå.

Bruttovikten på huvudnivå ska ha samma eller högre vikt än summan av samtliga varuposter.

Kollin (Packaging) – 18 06 000 000

Uppgiften anges endast på varupostnivå och endast om avvikelser förekommer.

Här ska du ange uppgifter om kollislag, antal kollin och dess märkning.

 • Kollinummer (Sequence number)
  Identifiering av kollinummer för vilket avvikelser finns.
 • Kollislag (Type of packages) – 18 06 003 000
  Skriv en kod för hur godset är förpackat, exempelvis kartonger. Förpackningskoderna hittar du i e-tjänsten Referensdata.

  Titta i kodlistan i Referensdata.

 • Antal kollin (Number of packages) – 18 06 004 000
  Skriv antal kollin för emballerat gods och antal delar för oemballerat gods.

  • Om du angivit kollislag VG, VL, VO, VQ, VR, VS eller VY för varor i bulk ska detta dataelement lämnas tomt.

  • Om du angivit kollislag NE, NF eller NG för oemballerat gods kan du aldrig skriva 0 i detta dataelement.

 • Märken (Shipping marks) 18 06 054 000
  Skriv hur de kollin som varorna är förpackade i är märkta. Uppgiften är obligatorisk för emballerat gods men frivillig för bulkvaror och oemballerat gods.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)