Tullverket

Reservrutin – starta en transitering enligt det förenklade förfarandet

Följ de här stegen när du ska starta en transitering enligt det förenklade förfarandet och använda reservrutinerna för NCTS.

För dig som är godkänd avsändare blir tullklareringsexpedition Malmö det centrala avgångstullkontoret vid begäran och tillämpning av reservrutin. Gör så här:

 • Begär att få använda reservrutin genom att mejla till: reservrutin.ncts@tullverket.se (ange i ämnesraden: Starta en transitering, förenklat förfarande). Det är bra om du kan tala om hur länge du tror att avbrottet kommer att vara då vi måste få reda på när ni återgår från reservrutinen. Lämna också kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig. Tänk på att mejlet endast ska innehålla ett transiteringsärende. Efter kontorstid kan du ringa 08-456 65 60 om respons dröjer och ditt ärende är brådskande.
 • Vänta på att vi kontaktar dig och godkänner att reservrutin används innan du startar transiteringen.
 • Kontrollera att stämpeln ”Reservrutin när NCTS inte fungerar” alternativt ”Kontinuitetsplan” är placerad i fält A på samtliga exemplar av transiteringsdeklarationen, samt att den är korrekt ifylld med datum och klockslag. Stämpeln ska vara 26 x 59 mm och färgen på stämpelavtrycket ska vara röd. Använder du förlagan till transiteringsföljedokumentet ska stämpeln ersätta transiteringsreferensnummer och streckkod. Om du använder Enhetsdokumenten ska stämpeln placeras i fält A.
Stämpel reservrutin när ncts inte fungerar
Stämpel kontinuitetsplan unionstransitering, gemensam transitering
 • Använd den särskilda stämpeln för godkända avsändare som ska placeras i fält C. Stämpelns ska vara 25 x 55 mm och får produceras i ert datasystem. Ge transiteringsdeklarationen ett unikt löpnummer och placera detta i stämpelavtrycket.
Stämpel för godkända avsändare
 • Lämna två exemplar av transiteringsföljedokumentet till chauffören. Dessa ska medfölja varorna.

 • Skicka originalet (exemplar 1) senast dagen efter till:
  Tullverket
  Box 30094
  200 61 Limhamn

  Märk kuvertet ”Reservrutin - godkänd avsändare”.

Att tänka på

Om en transitering finns elektroniskt i NCTS, ska den också avslutas i NCTS. Om transiteringen har startats med hjälp av reservrutin ska den också avslutas som ett pappersärende och inga uppgifter ska finnas i NCTS (det elektroniska systemet).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)