Tullverket

Transitering m.m., författningsstöd

Innehåller konventionen om ett gemensamt transiteringsförfarande och TIR-konventionen.

Från den 1 juni 2020 utför Tullverket inte längre uppdateringar av befintlig rättsinformation. För att säkerställa att du har tillgång till den senaste versionen av gällande regelverk kan du söka i databaser som exempelvis lagrummet.se eller eur-lex.europa.eu.

Sidan uppdaterades: 2020-10-14

Vad är ändrat: Språklig justering


4000