Tullverket

TIR-carnet

När du ska transitera en vara till ett land utanför EU, till exempel Ryssland eller Ukraina, kan du använda en så kallad TIR-carnet.

TIR-konventionen är en internationell tullkonvention som innebär att du kan transportera en vara genom de drygt 50-tal länder som är anslutna till konventionen utan att behöva tulldeklarera sändningen vid varje tullmyndighets gränskontroll. TIR är en fransk förkortning av Transports Internationaux  Routiers.

Ansök om TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag

Du ansöker om att köpa en TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag. TIR-carneten är både en transiteringsdeklaration och en garanti för de varor du transporterar med den. Inom EU innebär TIR-carneten en garanti motsvarande 100 000 euro. Tänk på att ditt transportmedel ska vara godkänt för TIR-transitering i enlighet med TIR-konventionen. Både Sveriges Åkeriföretag och Tullverket behöver godkänna dig som sökande.

Ansök om TIR-carnet hos Sveriges Åkeriföretag

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000