Tullverket

Leveransvillkor

Leveransvillkoret i ett köpeavtal reglerar kostnadsfördelningen och ansvaret mellan säljare och köpare för en vara under transporten. Med hjälp av leveransvillkoret kan du läsa ut om någon kostnad ska läggas till eller dras av från fakturapriset när du räknar ut ditt tullvärde.

Av leveransvillkoret för en sändning framgår bland annat

  1. vem som betalar transporten och till vilken plats
  2. vem som ansvarar för lastning och lossning på olika orter
  3. när risken övergår från säljare till köpare.

Olika leveransvillkor i Incoterms

Den regelsamling för leveransvillkor som har störst internationell spridning finns i Incoterms (International Commercial Terms) som ges ut av Internationella handelskammaren ICC.

Se leveransvillkor hos Incoterms.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000