Tullverket

Vietnam

Vietnam är en del av EU:s allmänna preferenssystem, GSP, och varor med ursprung i Vietnam kan därför få GSP-förmån. Från det att frihandelsavtalet trädde i kraft (1 augusti 2020) kan varor få GSP-förmåner under en övergångsperiod på två år. Företag kan under denna period välja att använda frihandelsavtalet eller GSP. Vid import till EU gäller ursprungsintyg enligt nedan för frihandelsavtalet, och gällande ursprungsintyg för GSP och Vietnam läs vidare på sidan Rätt ursprungsintyg från GSP-länder.

Ursprungsregler

Protokoll 1 Pdf, 1021.2 kB. om ursprungsregler och ursprungsförfaranden

Kumulation

Bilateral kumulation enligt artikel 3 Pdf, 170.9 kB..

För tyger finns för Vietnam enligt artikel 3 även viss möjlighet till kumulation med republiken Korea, se avsnitt 5.3.3 i EU-kommissionens vägledning för avtalet längst ner på denna sida.

Varuomfattning

Artikel 2.7 Pdf, 139.7 kB. i kapitel 2 samt bilaga 2-A. Pdf, 146.7 kB.

Ursprungsintyg

Vid export till Vietnam

Ursprungsförsäkringar

Systemet med Registrerade exportörer (Rex) används av EU:s företag vid export till Vietnam.

Ansök om att bli registrerad exportör.

Underskrift behövs endast om exportören inte är registrerad exportör.

Vid import från Vietnam

Varucertifikat EUR. 1

Ursprungsdeklarationer kan förekomma för sändningar under värdegränsen nedan. Ursprungsdeklarationerna ska vara underskrivna av exportören.

Intyg som styrker att varor är berättigade till förmånsbehandling

Värdegränser

Ursprungsdeklarationer och ursprungsförsäkringar 6 000 euro

Import till EU

Resande 1 200 euro – 12 800 SEK
Småpaket 500 euro – 5 300 SEK

Import till Vietnam

Resande: 200 USD
Småpaket: 200 USD

Giltighetstid för ursprungsintyg

12 månader

Avtal

Frihandelsavtal mellan Europeiska unionen och Socialistiska republiken Vietnam

Meddelande om ikraftträdande 1 augusti 2020, EUT L 207, 2020

Meddelande till exportörer om tillämpningen av Rex-systemet i Europeiska unionen med avseende på frihandelsavtalet med Vietnam, EUT C 196, 2020

Övrigt

EU-kommissionens vägledning för avtalet med Vietnam (på engelska)

______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

 

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.
4000