Tullverket

SCTS-SC

Tekniska specifikationer för det meddelande som inom EDIFACT används för elektroniska signaturer, det vill säga AUTACK-meddelandet.

SpecifikationVersionDokumentBeskrivning

SCTS-SCPDF

1.0.0

Appendix A

Technical Overview

SCTS-SCPDF

1.0.0

Appendix C

Codelists

SCTS-SCPDF

1.0.0

Appendix G

Branching diagram

SCTS-SCPDF

1.0.0

Appendix H

EDIFACT Segment Descriptions

SCTS-SCPDF

1.0.1

Appendix Q

Data model

Uppdaterad: 2019-12-02


4000