Tullverket

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Det finns två olika metoder att söka med hjälp av sökformuläret. Den ena är att sortera styrdokumenten (arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS)) i olika listor. Det andra är att söka med hjälp av fritextsökning efter styrdokument som innehåller ett eller flera begrepp.

Sökfunktionen

Du kan skapa listor som innehåller alla styrdokument som ingår i den elektroniska styrdokumentsserien. Alla gällande styrdokument ingår. Många, men långt ifrån alla, TFS som är upphävda ingår också.

Välj bland styrdokumenttyperna Arbetsordning, Rättsliga ställningstaganden och TFS. Markerar du inget av de tre valen söker du i alla tre.

Sökningen i TFS kan du förfina ytterligare:

  • Välj någon av de tre kategorierna föreskrifter, allmänna råd och tillkännagivanden. Markerar du inget av de tre valen söker du i alla tre.
  • Det går även att kombinera sökningen i TFS med ämne. Klicka på pilen till höger i fältet "Ämne" för att få fram de olika valen. Markerar du inget av valen söker du i alla (Alla). Denna funktion visar endast gällande grundförfattningar.

Du kan välja "Endast gällande". Då visas inte de TFS som upphört att gälla eller ersatts av andra.

Du kan välja "Ansvarig enhet". Klicka på pilen till höger i fältet "Ansvarig enhet" för att få fram de olika valen. Markerar du inget av valen söker du i alla (Alla). Denna funktion visar endast gällande författningar.

Det finns två textfält att välja mellan. Du kan lämna dem tomma eller välja ett av dem:

  • I det första fältet kan du söka ett specifikt TFS-nr, t.ex. TFS 2013:4 eller diarienr, t.ex. STY 2012-603. Även formatet 2013:4 och 2012-603 kan användas. Eventuella markeringar av något eller några sökalternativ i rutorna ovanför i sökformuläret påverkar inte sökningen i detta fält.
  • I det andra fältet kan du göra en fritextsökning. Sökningen i detta fält styrs av radioknapparna ovanför fältet. Väljer du fritextsökning (standardvärde) söker du i all text i arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och TFS. Väljer du rubriksökning söker du endast i styrdokumentens rubriker. Du kan begränsa sökningen genom att välja något eller några sökalternativ i rutorna ovanför i sökformuläret.

Sökresultatet

I sökresultat finns länkar till respektive styrdokument.

För upphävda TFS anges ordet "Upphävd" i röd text efter TFS-numret och en länk till den upphävande författningen. I fråga om upphävandeförfattningar finns uppgift om upphävda författningar och länkar till de upphävda författningarna under "Visa upphävda författningar". Observera att många författningar före år 1995 inte är med i registret. Om en ny grundförfattning upphäver en eller flera andra författningar anges även detta.

I anslutning till arbetsordningen och varje grundförfattning i TFS finns i förekommande fall länkar ("Visa ändringsförfattningar") till de beslut eller författningar genom vilka arbetsordningen eller grundförfattningen ändrats (ändringsförfattningar).

Om det finns en sammanställd version där grundförfattning och ändringsförfattningar förs samman finns det en länk till en sådan version ("Visa sammanställd"). Även om det finns en sammanställd version är det inte säkert att den senaste ändringen har hunnit föras in i den sammanställda versionen. I den sammanställda versionen anges senaste ändringsförfattning som förts in.

För ändringar i arbetsordningen och TFS anges vad som ändrats i resp. styrdokument under "Visa ändringsdetaljer" samt en länk till grundförfattningen ("Visa grundförfattning").

Du kan välja en annan sorteringsordning på ett sökresultat genom att klicka på en av rubrikerna efter "Sorteringsval:". Klickar du på den sökordning som är vald får du omvänd ordning.

Sökfunktionen visar automatiskt de första 25 styrdokumenten. Genom att klicka på "Nästa" visas ytterligare 25 styrdokument o.s.v.

Genom att klicka på "Allt" visas alla styrdokument utan att man behöver klicka på "Nästa". Det kan ta en liten stund innan sökresultatet visas.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)