Tullverket

Tullvärderelaterade uppgifter eller tullvärdedeklaration vid tullvärde över 231 666 kronor

När tullvärdet är högre än 231 666 kronor kan du behöva lämna uppgifter om kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan.

Ny hantering för generell tullvärdedeklaration från 1 september

Den 1 september införs en ny ansökan och hantering av undantaget från att lämna uppgifter om varors tullvärde vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor.

Den nya hanteringen ersätter den generella tullvärdedeklarationen.

Den generella tullvärdedeklarationen får fortsatt användas under en övergångsperiod till och med den 31 december 2024.

När tullvärdet är högre än 231 666 kronor (20 000 euro) och tullvärdet fastställs enligt transaktionsvärdemetoden i artikel 70 i tullkodexen, kan du behöva lämna uppgifter om kostnader och förhållanden som har påverkat priset för den importerade varan.

När och hur du ska lämna uppgifterna skiljer sig beroende på om du lämnar tulldeklarationen till Tullverkets nya eller gamla importsystem.

 • För tulldeklarationer som lämnas till det nya importsystemet lämnas uppgifterna direkt i importdeklarationen.
 • För tulldeklarationer som lämnas till det gamla importsystemet ska du upprätta separata tullvärdedeklarationer på blankett Tv 745.1.
 • I vissa fall behöver du inte lämna några uppgifter alls.

Läs mer i Tullvärdehandledningen. Pdf, 915.3 kB.

Tullkodex med mera, författningsstöd

Tullvärderelaterade uppgifter till det nya importsystemet

I importdeklarationen ska du ange tullvärderelaterade uppgifter i dataelemnten 14 04 000 000 – tillägg och avdrag och 14 07 000 000 – värderingsindikatorer, om tullvärdet fastställs enligt transaktionsvärdemetoden i artikel 70 i tullkodexen (kod 1 i dataelement 14 10 000 000 – värderingsmetod), och inte får utelämnas enligt något av undantagen nedan.

Grundkravet är att uppgifterna ska lämnas men behöver inte lämnas i något av följande fall om Tullverket inte särskilt begär det.

 • När tullvärdet fastställs enligt någon av de alternativa metoderna i artikel 74 i tullkodexen (kod 2–6).
 • Om tullvärdet på de importerade varorna i en sändning inte överstiger 231 666 kronor och under förutsättning att sändningen inte är uppdelad eller utgör en del av flera sändningar från samma användare till samma mottagare.
 • När importen inte är av kommersiellt slag.
 • Du har ett beviljat undantag av Tullverket från att lämna uppgifterna vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor.

Observera att värdegränsen enligt den nya lagstiftningen på 231 666 kronor beräknas på tullvärdet för hela sändningen. Detta är en skillnad mot den gamla lagstiftningen där värdegränsen endast beräknades på den tullbelagda delen av sändningen.

Undantag från att lämna tullvärderelaterade uppgifter vid återkommande importer

Du som återkommande importerar varor från en och samma leverantör kan ansöka om undantag vid kontinuerliga varuflöden från samma säljare, till samma köpare och på samma handelsvillkor.

Undantaget innebär att du inte behöver lämna de tullvärderelaterade uppgifterna för återkommande importer från den enskilda leverantören på samma handelsvillkor för varje importsändning.

Utöver villkoren att det ska vara ett kontinuerligt varuflöde från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor, krävs att nedan är uppfyllt eftersom du annars inte behöver lämna de tullvärderelaterade uppgifterna alls:

 • Tullvärdet fastställs med transaktionsvärdemetoden i artikel 70 tullkodexen.
 • Tullvärdet förväntas överstiga 231 666 kronor per import.

Du ansöker om undantaget per leverantör genom att fylla i den avsedda blanketten. Blanketten kommer att publiceras närmare införandet den 1 september. Den ifyllda blanketten postar du tillsammans med eventuella handlingar till Tullverket.

Om Tullverket bedömer att du uppfyller villkoren för undantaget och beviljar din ansökan, erhåller du ett diarienummer som du i importdeklarationen anger tillsammans med koden 9934 i dataelement 12 03 000 000 – styrkande handlingar.

Postadress:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Giltighet

Det beviljade undantaget gäller så länge som de kommersiella villkoren är samma. Om förutsättningarna ändras ska du ansöka om ändring genom att fylla i samma blankett som vid nyansökan.

Läs mer i avsnitt 6.5 tullvärdehandledningen Pdf, 915.3 kB.

Tullvärdedeklaration för importdeklarationer till det gamla importsystemet

När tullvärdet fastställs med transaktionsvärdemetoden och sändningens tullvärde överstiger 231 666 kronor (20 000 euro) för de varor i sändningen som är belagda med värdetull, ska en tullvärdedeklaration D.V.1 upprättas på blankett Tv 745.1 tillsammans med ett eller flera beräkningsblad för varje importdeklaration.

Även om tullvärdedeklarationen ska upprättas för varje importdeklaration behöver den endast lämnas till Tullverket på särskild begäran.

En tullvärdedeklaration ska upprättas när följande villkor är uppfyllda:

 • Tullvärdet fastställs med transaktionsvärdemetoden i artikel 70 i tullkodexen.
 • Sändningens tullvärde överstiger 231 666 kronor för varor som är belagda med värdetull.

En tullvärdedeklaration behöver inte upprättas i följande fall:

 • Tullvärdet fastställs enligt någon av de alternativa metoderna i artikel 74 i tullkodexen.
 • Importen är inte av kommersiellt slag.
 • Tullvärdet på de importerade varorna i en sändning överstiger inte 231 666 kronor, under förutsättning att sändningen inte är delad eller består av flera sändningar från samma avsändare till samma mottagare.

Denna punkt kan kombineras med nästa punkt, så att endast den del av sändningen som är tullbelagd beaktas.

 • Importerade varor är tullfria enligt tulltaxan eller genom ursprungsintyg.
 • Importören har en godtagen generell tullvärdedeklaration avseende kontinuerliga varuflöden från samma säljare till samma köpare på samma handelsvillkor.

Generell tullvärdedeklaration

Du som återkommande importerar varor från samma leverantörer kan ansöka om en generell tullvärdedeklaration. Undantaget innebär att du inte behöver upprätta en tullvärdedeklaration för varje importdeklaration för vilken en tullvärdedeklaration ska upprättas.

Ansökan

När du ansöker om en generell tullvärdedeklaration ska du använda samma blankett som för en vanlig tullvärdedeklaration (Tv 745.1), men bara fylla i första sidan. Beräkningsbladen ska inte användas. Du markerar att det är en generell tullvärdedeklaration genom att skriva ordet "Generell" överst i kanten på blanketten.

Om ansökan avser flera leverantörer kan dessa specificeras i en separat bilaga. Leveransvillkor ska specificeras per leverantör.

Skicka sedan in blanketten i original till Tullverket som återkommer med ett besked om du kan använda dig av en generell tullvärdedeklaration i de fall som ansökan omfattar.

Postadress:
Tullverket
Box 27311
102 54 Stockholm

Observera att det för närvarande är längre handläggningstid på dessa ansökningar då det är många som ansöker om generell tullvärdedeklaration. Möjligheterna att ge information och besvara frågor är därför begränsade.

Om Tullverket godtar den generella tullvärdedeklarationen ska du ange koden N934 i fält 44 eller dataelement 12 03 000 000 – styrkande handlingar i importdeklarationen tillsammans med ditt diarienummer som du hittar i beskedet.

Den generella tullvärdedeklarationen gäller så länge som de kommersiella villkoren är samma. Om förutsättningarna ändras skickar du in en ny ansökan om generell tullvärdedeklaration och kommer då att få ett nytt diarienummer att hänvisa till.

Läs mer i avsnitt 6.5 tullvärdehandledningen Pdf, 915.3 kB.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Länk till "Tullkodex med mera, författningsstöd" är tillagd.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)