Tullverket

Momsbefriad import i det gamla importsystemet

En import är momsbefriad när du importerar en vara, förtullar den i Sverige och sedan skickar den vidare till en mottagare i ett annat EU-land. Då behöver inte du redovisa någon moms. Det gör istället mottagaren i det andra EU-landet.

Observera att den här sidan handlar om hur du deklarerar en momsbefriad import om du lämnar deklarationen enligt den äldre lagstiftningen.

Om du har gått över till att deklarera i det nya importsystemet hittar du motsvarande information på sidan Momsbefriad import i det nya importsystemet.

Observera att du som använder standardtulldeklaration inte längre kan deklarera enligt den äldre lagstiftningen.

Momsbefriad import omfattar både omsättning och överföring. Omsättning innebär att en vara byter ägare genom försäljning. Överföring innebär att en vara flyttas från ett EU-land till ett annat utan att byta ägare. 

Momsbefriad import har förfarandekod 4200.

För att du ska kunna göra en momsbefriad import behöver följande krav vara uppfyllda:

  1. Du som deklarant ska vara momsregistrerad i Sverige. Om det är ett indirekt ombud som står som deklarant i tulldeklarationen ska du som uppdragsgivare vara momsregistrerad i Sverige. 
  2. Du som deklarant ska kunna styrka att varan ska levereras vidare till ett annat EU-land. För att styrka leveransen kan du exempelvis använda ett köpeavtal med en kund som har leveransadress i ett annat EU-land, ett avtal med ett transportföretag där det framgår att varan ska transporteras till ett annat EU-land eller en frakthandling som chauffören visar upp.

Om ditt företag, i egenskap av deklarant eller uppdragsgivare, saknar momsregistreringsnummer i Sverige finns det två alternativ:

  1. betala momsen för en vara som anmäls för övergång till fri omsättning
  2. transitera varan till det mottagande EU-landet.

Exempel på momsbefriad import

Exempel 1: Ett svenskt företag köper från Norge och säljer till Frankrike

Här rör det sig om omsättning och en svensk säljare som är deklarant.

Ett svenskt företag har köpt en vara från ett norsk företag. Före förtullningen har det svenska företaget sålt varan vidare till ett företag som är momsregistrerat i Frankrike. Efter förtullningen i Sverige ska varorna transporteras vidare till Frankrike.

Fält 8 Mottagare:  Skriv namnet på det franska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 14 Deklarant:  Skriv namnet på det svenska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 44 Bilagda handlingar:  Ange det svenska företagets momsregistrering med kod Y040 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod Y041 (för omsättning).

Exempel 2: Ett svenskt företag säljer oförtullade varor till Finland

Här rör det sig om omsättning och en svensk säljare som är deklarant.

Ett svenskt företag har oförtullade varor liggande på tullager. Företaget säljer varorna till ett företag som är momsregistrerat i Finland. Det svenska företaget förtullar varorna och skickar dem vidare till företaget i Finland.

Fält 8 Mottagare:  Skriv namnet på det finska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 14 Deklarant:  Skriv namnet på det svenska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 44 Bilagda handlingar:  Ange det svenska företagets momsregistrering med kod Y040 och det finska företagets momsregistrering i Finland med kod Y041 (för omsättning).

Exempel 3: Ett svenskt företag är momsregistrerat i Finland

Här rör det sig om omsättning och en svensk köpare som är deklarant.

Ett svenskt företag har köpt varor från ett kinesiskt företag. Det svenska företaget har ett lager i Finland och är registrerat som utländskt företag i Finland. Efter förtullningen i Sverige transporteras varorna till lagret i Finland.

Fält 8 Mottagare:  Skriv namnet på det svenska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 14 Deklarant:  Skriv namnet på det svenska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 44 Bilagda handlingar:  Ange det svenska företagets momsregistrering i Sverige med kod Y040 och det svenska företagets momsregistrering i Finland med kod Y041 (för överföring).

Exempel 4: Ett norskt företag är momsregistrerat i Sverige

Här rör det sig om omsättning och en norsk säljare som är deklarant.

Ett norskt företag som är momsregistrerad i Sverige har före förtullningen i Sverige sålt varor till ett företag som är momsregistrerat i Frankrike. Efter förtullningen ska varorna transporteras till Frankrike.

Fält 8 Mottagare:  Skriv namnet på det franska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 14 Deklarant:  Skriv namnet på det norska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 44 Bilagda handlingar:  Ange det norska företagets svenska momsregistrering med kod Y040 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod Y041 (för omsättning).

Exempel 5: Ett franskt företag är momsregistrerat i Sverige

Här rör det sig om överföring och en fransk köpare som är deklarant.

Ett franskt företag har köpt varor från ett norskt företag. Det franska företaget är registrerat för moms i Frankrike och i Sverige. Efter förtullningen i Sverige ska varorna transporteras till Frankrike. De ska användas i den egna verksamheten i Frankrike, med andra ord har inte det franska företaget sålt varorna vidare före förtullningen.

Fält 8 Mottagare:  Skriv namnet på det franska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 14 Deklarant:  Skriv namnet på det franska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 44 Bilagda handlingar:  Ange det franska företagets momsregistrering i Sverige med kod Y040 och det franska företagets momsregistrering i Frankrike med kod Y041 (för överföring).

Exempel 6: Ett franskt företag som är momsregistrerat i Sverige och säljer till Ungern

Här rör det sig om omsättning och en fransk köpare som är deklarant.

Ett franskt företag har köpt varor från ett norskt företag. Det franska företaget är registrerat för moms i Sverige. Efter förtullningen i Sverige ska varorna transporteras till Ungern eftersom de har sålts vidare till ett ungerskt företag.

Fält 8 Mottagare:  Skriv namnet på det ungerska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 14 Deklarant:  Skriv namnet på det franska företaget. Företag som har Eori-nummer behöver endast ange Eori-nummer.

Fält 44 Bilagda handlingar:  Ange det franska företagets svenska momsregistrering med kod Y040 och det ungerska företagets momsregistrering i Ungern med kod Y041 (för omsättning).

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)