Tullverket

Filmtext: Tullrevisorn tipsar – så håller du koll på din import

Hej, jag heter Jens och jag jobbar som tullrevisor. I mitt jobb kontrollerar jag i efterhand att företag har lämnat korrekta uppgifter i sina tulldeklarationer. I denna film kommer jag att ge fem tips på hur du kan få bättre koll på dina importdeklarationer.

Det första tipset är att säkerställa att du har deklarerat rätt tullvärde. Använd helst samma faktura vid deklarationstillfället som den som finns i bokföringen. Ibland används proformafakturor och då riskerar tullvärdet att bli för lågt angivet. Och se till att alla kostnader blir deklarerade, ibland kommer fraktavgifter och kostnader för andra saker som exempelvis verktyg på separata fakturor. Då kan det vara lätt att missa att dessa kostnader faktiskt ska tas med när du räknar fram ditt tullvärde.

Det andra tipset är att vara noga när du klassificerar dina varor. Ibland anger leverantören som skickar varorna en varukod, men du måste säkerställa att varukoden stämmer. Vi upptäcker tyvärr ofta att leverantörer inte anger rätt varukoder. Om du anlitar ett ombud som gör klassificeringen åt dig, så måste du förse ombudet med så mycket detaljer om din vara som behövs för att fastställa rätt varukod. Det går att ansöka om ett Bindande klassificeringsbesked ifall du har en väldigt svårklassificerad vara. Du kan läsa mer om Bindande klassificeringsbesked på tullverket.se. Och du, glöm inte att ge en detaljerad varubeskrivning i deklarationen. Det ska vara möjligt att klassificera varan efter den varubeskrivning du uppger.

Det tredje tipset gäller dig som utnyttjar frihandelsavtal för att importera tullfritt eller med reducerad tull. Då är det viktigt att du kontrollerar så att varorna verkligen har ursprung i det land som anges i tulldeklarationen. Att varan tillverkas i ett land behöver inte alltid innebära att den har ursprung i det aktuella landet. Materialet som produkten tillverkats av kanske kommer någon annanstans ifrån. Det är också viktigt att du är noga med att förvara ursprungsintygen i original. Om inte du kan visa upp originalhandlingen, så kan du behöva betala tull och andra avgifter för importvarorna i efterhand.

Det fjärde tipset handlar om att koppla vilka fakturor och betalningar som tillhör specifika importsändningar och tull-id. Då minskar risken att fel fakturor används vid tulldeklarationerna och att du missar att deklarera fakturor.

Det femte och sista tipset handlar om att det är viktigt att du har en god egenkontroll i ditt företag. Gör egna uppföljningar och kontrollera så att uppgifterna i din bokföring stämmer överens med uppgifterna i din tulldeklaration. Ta fram rutinbeskrivningar för den tullhantering som sker och använd som en slags checklista, exempelvis hur du säkerställer att den som deklarerar, oavsett om det är du eller ett ombud, ser till att alla kostnader tagits med i tullvärdet, att det verkligen är rätt varukod, att du har dina ursprungsintyg i original och att du har koll på vilka tull-id och fakturor som hör ihop. På detta sätt får du en god intern kontroll och om det trots allt skulle bli fel, så är chansen stor att du också själv upptäcker att det blivit fel och kan rapportera in det till oss och på så sätt slippa betala tulltillägg.

Du kan alltid kontakta oss om du har frågor kring din deklaration. Ring oss på 0771-520520 eller kontakta oss via vårt kontaktformulär på webben. Och glöm inte prenumerera på vårt nyhetsbrev Tullnytt. Lycka till med din import!

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Teknisk ändring

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)