Tullverket

Godkänd mottagare för unionstransitering – tillstånd

Som innehavare av tillstånd till godkänd mottagare för unionstransitering kan du ta emot och avsluta en transitering på godkänd plats utan att uppsöka en tullklareringsexpedition.

Tillståndskod: EUACE

När de transiterade varorna kommer till företagets godkända plats måste företaget meddela detta till Tullverket via NCTS. Därefter måste företaget invänta Tullverkets lossningsmedgivande innan eventuella förseglingar bryts och lossningen påbörjas.

Efter lossningen ska företaget utan dröjsmål ange resultatet av inspektioner och annan relevant information i sin bokföring. Senast tre dagar efter att lossningsmedgivande erhållits ska lossningsresultatet skickas till Tullverket med uppgifter om förseglingar, antal kolli, vikt och varuslag samt om lasten stämde överens med transiteringsdeklarationen och följedokumentet.

Grundkrav för att ansöka om tillstånd som godkänd mottagare för unionstransitering

  • Företaget ska vara registrerat hos Bolagsverket (undantag för till exempel enskild firma).
  • Företaget ska ha ett Eori-nummer.
  • Företaget ska vara etablerat i EU.

Läs mer och ansök om Eori-nummer. 


Villkor för tillstånd att vara godkänd mottagare för unionstransitering

  • Företaget ska kunna kommunicera elektroniskt med Tullverket. För detta krävs att företaget har ett EDI‑system som är anslutet till transiteringssystemet NCTS samt registrering för kommunikation via EDI (TVEDI).

Registrering för kommunikation via EDI

  • Företaget ska regelbundet komma att ta emot varor som har hänförts till ett förfarande för unionstransitering.
  • Företaget ska ha ett system som Tullverket vid behov kan kontrollera för affärsbokföring och, i tillämpliga fall bokföring av transporter, samt för bokföring av förfarandet.
  • Företaget ska säkerställa att det kan hantera förfarandet korrekt genom att bland annat visa att det har dokumenterade rutinbeskrivningar för det praktiska arbetet med förfarandet, samt för egenkontroll.
  • Företaget ska ha 3 års tullrelaterad erfarenhet eller ha genomgått en av tullmyndigheten godkänd tullutbildning.

Så här ansöker du

Ansök genom att fylla i och skriva ut blanketten. En behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar den i original till Tullverket.

Läs om hur Tullverket behandlar personuppgifter när du lämnar en ansökan.

Ändra i ett befintligt tillstånd

Om du vill göra en ändring i ett tillstånd ska du göra det på en blankett som du fyller i och skickar in till Tullverket. Vill du göra flera ändringar inom samma tillstånd räcker det med att du skickar in en blankett och bifogar alla ändringar i en bilaga. Kom ihåg att en behörig firmatecknare ska skriva under blanketten innan du skickar in den i original till Tullverket.

Den blankett du ska använda heter Ansökan om ändring av tillstånd.

Ladda ner blanketten Ansökan om ändring av tillstånd, Tv 760.64.PDF

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000