Tullverket

Avräkningsnota vid slutanvändning

När du avslutar förfarandet slutanvändning måste du lämna en avräkningsnota där du redovisar vad som har hänt med alla varor du har anmält till förfarandet.

I avräkningsnotan redovisar du alla ärenden som har anmälts till förfarandet slutanvändning. Om någon avräkningsnota inte lämnas, eller om den lämnas för sent, uppkommer en tullskuld på grund av bristande efterlevnad av tullbestämmelserna. Det innebär att du som tillståndshavare kan få betala tull, skatt och andra avgifter.

Du ska lämna avräkningsnotan till övervakningskontoret inom 30 dagar efter att tidsfristen för att avsluta förfarandet har löpt ut. Avräkningsnotan ska innehålla följande uppgifter, om inte annat fastställs av övervakningstullkontoret:

  • tillståndsnummer
  • kvantiteten av varje slag av varor som har hänförts till slutanvändning
  • KN-nummer (varukod med 8 siffror) för de varor som hänförts till slutanvändning
  • gällande importtullsats för de varor som hänförts till slutanvändning och, i tillämpliga fall, varornas tullvärde
  • uppgifter om de tulldeklarationer genom vilka varorna har hänförts till slutanvändning
  • slag och kvantitet av förädlade produkter eller varor som har hänförts till förfarandet och uppgifter om efterföljande tulldeklarationer eller andra dokument som avser avslutande av förfarandet
  • de förädlade produkternas KN-nummer och tullvärde, om den värdemässiga fördelnings-metoden används vid avslutande av förfarandet
  • avkastningsgrad
  • importtullbelopp som ska betalas
  • tid för att avsluta förfarandet.

Via länken nedan hittar du en blankett som du kan använda för att göra en avräkningsnota. Du kan välja att utforma avräkningsnotan på ett annat sätt, men då måste du se till att samtliga uppgifter från blanketten finns med.

Ladda ner blanketten Avräkningsnota, Slutanvändning EUS 778.14PDF

Sidan uppdaterades: 2019-12-02

Vad är ändrat:


4000