Tullverket

Meddelandeskyldighet (Notifiering)

Förmånsländer som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten (notifierat)

För att varor från GSP-, AVS- och ULT-länder ska kunna få förmånsbehandling måste länderna uppfylla den så kallade meddelandeskyldigheten.

GSP-länder som går över till Rex-systemet ska meddela EU-kommissionen namn på och adresser och kontaktuppgifter till myndigheter som är

  • behöriga att registrera exportörer i REX-systemet, att ändra och uppdatera registreringsuppgifter och att återkalla registreringar
  • ansvariga för att säkerställa det administrativa samarbetet med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter.

Det finns ett antal länder som skulle ha anslutit sig till Rex under 2017 eller första halvåret 2018, men som ännu uppfyllt meddelandeskyldigheten. Länderna har inte heller begärt förlängning att få använda GSP-certifikat, och kan därför just nu inte utfärda någon form av ursprungsintyg. Du hittar en förteckning över dessa länder i landgruppen 2008 i Tulltaxans kodförteckning i kodtypen Grupper av länder och regioner.

Läs mer i kodförteckniningen

GSP-länder som ännu inte gått över till Rex-systemet ska ha meddelat EU-kommissionen avtryck av de stämplar som deras myndigheter använder samt namn på och adresser till de myndigheter som

  • har befogenhet att utfärda ursprungscertifikat GSP form A
  • ansvarar för kontrollen av ursprungscertifikat GSP form A och fakturadeklarationer.

Läs om Rex-systemet här

Se tidtabellen för de olika ländernas anslutning på EU-kommissionens webbplats .

AVS- och ULT-länder ska meddela kommissionen avtryck av de stämplar som deras myndigheter använder samt namn på och adresser till de myndigheter som

  • har befogenhet att utfärda varucertifikat EUR.1
  • ansvarar för kontrollen av varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer.

Förutom länderna som finns i landgruppen 2008 så har inte heller länderna nedan uppfyllt meddelandeskyldigheten.

Landkod

Land

Landgrupp

AQ

Antarktis

2080

GS 

Sydgeorgien och Sydsandwichöarna 

2080

GW 

Guinea Bissau 

2005

IO 

Brittiska territoriet i Indiska Oceanen 

2080

NE 

Niger 

2005

PN 

Pitcairn

2080

TD 

Tchad 

2005

SO 

Somalia 

2005

TL 

Östtimor

2005

 

De olika landgruppskoderna betyder:

2005: GSP, ordningen som beviljar tullförmåner för de minst utvecklade länderna för allt utom vapen och ammunition i det allmänna preferenssystemet för utvecklingsländerna

2080: ULT, utomeuropeiska länder och territorier associerade med EU

Uppdaterad: 2018-08-28Captcha * (obligatorisk)