Tullverket

Meddelandeskyldighet (Notifiering)

För att varor från GSP-länder, ULT och AVS-länder ska kunna få förmånsbehandling, måste länderna och territorierna uppfylla den så kallade meddelandeskyldigheten. Ett antal länder och territorier som ännu inte uppfyllt meddelandeskyldigheten kan inte utfärda ursprungsintyg.

GSP-länder och de utomeuropeiska länderna och territorierna, ULT, vilka går över till Rex-systemet ska meddela EU-kommissionen namn på och adresser och kontaktuppgifter till myndigheter som är

  • behöriga att registrera exportörer i REX-systemet, att ändra och uppdatera registreringsuppgifter och att återkalla registreringar
  • ansvariga för att säkerställa det administrativa samarbetet med kommissionen och medlemsstaternas tullmyndigheter.

Det finns ett antal länder och territorier som ännu inte uppfyllt meddelandeskyldigheten, och därför just nu inte kan utfärda eller upprätta någon form av ursprungsintyg. Du hittar en förteckning över de olika ländernas och territoriernas anslutning till Rex på EU-kommissionens webbplats.

Så här ser det ut i förteckningen då ett land inte kan utfärda några ursprungsintyg:

GSP beneficiary countries

Effective application date of the REX system  (*)

End of the transition period


Landets namn

REX system not yet applied

30/06/2019 (eller ett annat tidigare datum)GSP-länder som ännu inte gått över till Rex-systemet ska ha meddelat EU-kommissionen avtryck av de stämplar som deras myndigheter använder samt namn på och adresser till de myndigheter som

  • har befogenhet att utfärda ursprungscertifikat GSP form A
  • ansvarar för kontrollen av ursprungscertifikat GSP form A och fakturadeklarationer.

Läs om Rex-systemet här

Se förteckningen över de olika ländernas anslutning till Rex på EU-kommissionens webbplats .

AVS-länder (länder i Afrika, Västindien och Stillahavsområdet) ska meddela kommissionen avtryck av de stämplar som deras myndigheter använder samt namn på och adresser till de myndigheter som

  • har befogenhet att utfärda varucertifikat EUR.1
  • ansvarar för kontrollen av varucertifikat EUR.1 och fakturadeklarationer.

Just nu finns det inga AVS-länder som inte uppfyllt meddelandeskyldigheten.

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000