Tullverket

San Marino

Varuomfattning:

>Avdelning I, artikel 2 till avtaletPDF

Intyg:

T2, T2F, original av T2L eller T2LF eller likvärdigt dokument.
Intyg som styrker en varas tullstatus

Avtal:

Tullunions- och samarbetsavtalPDF. Rådsbeslut 2002/245/EG.

AvtalPDF om tullunions- och samarbete mellan EG och San Marino. (Samtliga publicerade i EGT L 84, 2002)

InterimsavtalPDF EG-San Marino om handel och tullunion (engelsk text), EGT L 359, 1992

Beslut 1/2000 EGT L 68PDF (2000/218/EG)

Beslut 1/2002 EGT L 99PDF (2002/281/EG) - ändrar beslut nr 4/1992
_______________
EUT Europeiska unionens officiella tidning

Sidan uppdaterades: 2020-12-04

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000