Tullverket

Grundutbildning med inriktning uppbörd

När du blivit anställd till en tjänst inom uppbördsavdelningen kommer din anställning inledas med att du får gå en grundutbildning med inriktning uppbörd.

Grundutbildningen genomförs under cirka 11 veckor. Utbildningen bedrivs huvudsakligen som distansutbildning via vår lärplattform och innebär självstudier och grupparbeten. Under utbildningen får du lön. För att få en tillsvidareanställning efter utbildningen måste du bli godkänd och bedömas som lämplig för arbete inom uppbördsavdelningen.

Innehåll

Under grundutbildningen får du lära dig grundläggande begrepp och principer för hanteringen av varuflödet in i och ut ur EU. Fokus ligger på det kommersiella varuflödet och vilka roller företagen, Tullverket och andra myndigheter har i tullproceduren. Som deltagare får du lära dig grunderna för flera centrala moment i tullhanteringen som till exempel klassificering av varor, beräkning av tullvärde, hantering av handelsrestriktioner med mera. Några av utbildningens huvudämnen är:

  • Tullagstiftning
  • Tullförfaranden
  • Varuklassificering
  • Tullvärde och tullavgifter
  • Frihandel
  • Handelsrestriktioner

Tider

Under elevanställningen gäller huvudsakligen kontorsarbetstid kl. 8.00–16.30. Som deltagare vid grundutbildningen har du dock tillgång till flextid och klämdagar precis som övriga medarbetare.

Ledighet

Normalt beviljas ingen semester under utbildningstiden. Om du har särskilda skäl kan semester godkännas efter samråd med både chef och huvudlärarna. I de fall grundutbildningen sträcker sig över sommaren eller jul och nyår är ett studieuppehåll inlagt i schemat där semester kan tas ut.

Boende och resor

Vissa delar av utbildningen sker på annan ort än den där du är anställd. Det kan innebära resor och övernattning. Tullverket betalar resor och boende på hotell enligt vår resepolicy.

Bedömning

Utbildningen ställer höga krav på att du tar eget ansvar för inlärningen. Bedömningen under utbildningen baseras på deltagande i samtliga obligatoriska moment samt examination i form av teoretiska prov.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)