Tullverket

Exportbevis

Ett exportbevis är ett intyg från en tullmyndighet på att dina varor har förts ut från EU:s tullområde.

Ett exportbevis kan du behöva när du av någon anledning behöver bevisa att dina varor har förts ut ur EU. Följande är de vanligaste situationerna då du behöver ett exportbevis:

 1. när du avslutar exempelvis aktiv förädling, tillfällig införsel eller andra särskilda förfaranden
 2. vid återimport efter temporär export och passiv förädling
 3. vid begäran om återbetalning av tull vid retur efter import.

Ibland kan även Skatteverket och andra myndigheter vilja se ett exportbevis.

Begär exportbevis på olika sätt

För att du ska kunna få ett exportbevis måste ett utförseltullkontor bekräfta att din vara verkligen har förts ut ur EU. För att utförseltullkontoret ska kunna bekräfta det behöver du visa upp din vara och exportföljedokumentet EAD på utförseltullkontoret.

Om utförseln av varorna inte har bekräftats av utförseltullkontoret i samband med att varorna fördes ut kan du begära att exporttullkontoret gör det i efterhand för att du ska få ett exportbevis. Då ska du skicka eller lämna exportföljedokumentet EAD till exporttullkontoret tillsammans med dokument som styrker att varorna har förts ut ur EU.

En begäran om exportbevis görs på olika sätt beroende på om exporten är direkt eller indirekt.

Exportbevis vid direkt export

När din vara lämnar EU från samma land som du anmäler exporten i, kallas det direkt export. Du gör alltså en direkt export om du exporterar en vara från Sverige via ett utförseltullkontor i Sverige. För att begära ett exportbevis för direkt export anger du koden 30400 i din tulldeklaration. Tänk på att bara ange koden 30400 om du verkligen behöver ett exportbevis.

När du deklarerar din vara för export i en standardtulldeklaration med samtidig anmälan till export (UGE) frigör exporttullkontoret din vara till export och tilldelar deklarationen ett MRN-nummer. Du skriver ut ett exportföljedokument (EAD) som innehåller ditt MRN som du ska visa upp på utförseltullkontoret när du anmäler din vara till utförsel.

När du har deklarerat din vara för export enligt en standardtulldeklaration (UNU) ska du anmäla exporten till exporttullkontoret genom att presentera tulldeklarationens tull-id. Av kontoret får du ett exportföljedokument (EAD) som innehåller ditt MRN som du sen ska visa upp på ett utförseltullkontor när du anmäler din vara till utförsel. Om exporttullkontoret är det samma som utförseltullkontoret behöver du inget EAD.

Exportbevis för indirekt export

När din vara lämnar EU via ett annat land än det land där du anmälde den till export, kallas det indirekt export. Vid indirekt export överförs information om exportsändningar elektroniskt mellan medlemsländerna med exportkontrollsystemet ECS (Export Control System). Därför kan du vid indirekt export från Sverige få ett exportbevis för alla dina exporter under förutsättningen att utförseltullkontoret har bekräftat utförseln.

Hantera dina exportbevis på olika sätt

Hantera företagets exportbevis på olika sätt beroende på om ditt företag är deklarant eller ombud:

 1. hämta själv via Tullverkets e‑tjänst Exportbevis för deklarant
 2. hämta själv via Tullverkets e‑tjänst Exportbevis för indirekt ombud
 3. hämta själv via Tullverkets e‑tjänst Utförseluppgifter för ombud
 4. skickat som säker digital post via Mina meddelanden


Exportbevis för deklarant

Du som är deklarant kan ta fram exportbevis för ditt företags exportärenden. Ett exportbevis innehåller, utöver uppgifter från tulldeklarationen, information om:

 1. tull-id
 2. MRN (Master Reference Number)
 3. klareringsdatum
 4. kontrollresultatkod
 5. faktiskt utförseltullkontor
 6. utförseldatum
 7. TDS-version (versionsnummer och datum ifall någon ändring har gjorts av tullkontoret)
 8. transitering (övergång till transit)


Exportbevis för deklarant


Exportbevis för indirekt ombud

Du som är indirekt ombud kan få tillgång till exportbevis för de sändningar som du har lämnat exportdeklarationer för. Du kan ta fram uppgifter för ärenden under en viss tidsperiod och du söker på MRN eller tull-id.

Exportbevis för indirekt ombud


Utförseluppgifter för ombud

Du som är ombud kan få information om de sändningar som du har lämnat exportdeklarationer för. Informationen presenteras i en sammanställd lista över en veckas utförselbekräftade sändningar. I listan hittar du information om:

 1. tull-id
 2. MRN (Master Reference Number)
 3. klareringsdatum
 4. utförseldatum
 5. ändrad av tullkontor (datum ifall någon ändring har gjorts).


Utförseluppgifter för ombud


Exportbevis Mina meddelanden 

Skaffa Mina meddelanden och välj att ta emot säker och digital post från Tullverket för att ta emot ditt exportbevis där. Då får du en avisering via e-post eller SMS varje gång ett exportbevis har utfärdats.


Exportbevis Mina meddelanden

Inget Eori-nummer?

För dig som är en ekonomisk aktör eller privatperson utan ett svenskt Eori-nummer gäller följande:

 1. Vid direkt export får du exportbeviset direkt på utförseltullkontoret.
 2. Vid indirekt export skickar exporttullkontoret exportbeviset till dig per post.

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Språklig justering

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)