Tullverket

Sök i Tullverkets styrdokument

Med hjälp av sökformuläret kan du söka efter Tullverkets styrdokumenten som gäller arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sökformuläret visar automatiskt de 25 senaste styrdokumenten, sorterat i ordningen TFS, rättsliga ställningstaganden och arbetsordningen.

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Vill du göra en egen sökning klickar du på länken "Visa sökformulär".

Styrdokument


    Förfinad sökning för TFS
Kategori: Ämne: 
 


Ansvarig enhet: 
Sorteringsval:            TFS 2021:6 Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.    Sammanställd version saknas
Föreskrifter (TFS 2021:6) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 5 §
  


TFS 2021:5 Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Sammanställd version saknas
Föreskrifter (TFS 2021:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:21) om tjänsten Mina sidor och enskilds direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. förf.rubr., 1, 4 – 5 §§, rubr. närmast efter 1 §
  


TFS 2021:4 Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2000:25
Föreskrifter (TFS 2021:4) om upphävande av Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2021:3 Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2009:14
Föreskrifter (TFS 2009:14) om upphävande av Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2021:2 Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2012:9, TFS 2012:10, TFS 2012:11
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2021:2) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll eller reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2021:1 Pdf, 300.2 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 575.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2021:1) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer. Ansvarig enhet: Kontrollavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil.2
  


TFS 2020:6 Pdf, 129.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2019:8
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2020:6) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2020:5 Pdf, 183.3 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2020:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 6 kap. 6 §; nya 6 kap. 2 a–2 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §, 2 §, 2 a–b §§
  


TFS 2020:4 Pdf, 108.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2020:4) om formerna för uppgiftsskyldigheten enligt artikel 9.4 i förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter

TFS 2020:3 Pdf, 128.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2019:9
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2020:3) av internationella unionsflygplatser. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2020:2 Pdf, 222.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2020:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. i 3 kap. 5 §
  


TFS 2020:1 Pdf, 456.9 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2000:26
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2020:1) om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel samt deklaration av diskreta organiska kemikalier. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2019:9 Pdf, 227.4 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2020:3    Upphäver TFS 2019:3
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:9) om internationella unionsflygplatser.
  


TFS 2019:8 Pdf, 231.4 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2020:6    Upphäver TFS 2018:8
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:7 Pdf, 218.9 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2019:7) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. bil. C
  


TFS 2019:6 Pdf, 1 MB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 575.1 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2012:18
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  
  


TFS 2019:5 Pdf, 317.1 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2019:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil. B
  


TFS 2019:4 Pdf, 303.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 1999:32
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:4) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:3 Pdf, 229.9 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2019:9    Upphäver TFS 2009:5
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:3) av unionsflygplatser.
  


TFS 2019:2 Pdf, 234.1 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 869.5 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2019:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ny 7 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 1 a §
  


TFS 2019:1 Pdf, 223.9 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2004:19
Föreskrifter (TFS 2019:1) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2004:19) om vissa förordnanden i den brottsbekämpande verksamheten. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:10 Pdf, 223.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2016:16
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:10) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:9 Pdf, 286.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2016:20
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:9) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:8 Pdf, 233.3 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2019:8    Upphäver TFS 2015:12
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
  


TFS 2018:7 Pdf, 224.2 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2014:7
Föreskrifter (TFS 2018:7) om upphävande av föreskrifter (TFS 2014:7) om genomförande av vissa hemliga tvångsmedel inom Tullverket.
    

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000