Tullverket

Sök i Tullverkets styrdokument

Med hjälp av sökformuläret kan du söka efter Tullverkets styrdokumenten som gäller arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sökformuläret visar automatiskt de 25 senaste styrdokumenten, sorterat i ordningen TFS, rättsliga ställningstaganden och arbetsordningen.

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Vill du göra en egen sökning klickar du på länken "Visa sökformulär".

Styrdokument


    Förfinad sökning för TFS
Kategori: Ämne: 
 


Ansvarig enhet: 
Sorteringsval:            TFS 2020:6PDF    Upphäver TFS 2019:8
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2020:6) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2020:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2020:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Rättsavdelningen
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 6 kap. 6 §; nya 6 kap. 2 a–2 c §§, rubr. närmast före 6 kap. 1 §, 2 §, 2 a–b §§
  


TFS 2020:4PDF
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter om formerna för uppgiftsskyldigheten enligt artikel 9.4 i förordning (EU) 2019/452 om upprättande av en ram för granskning av utländska direktinvesteringar i unionen. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter

TFS 2020:3PDF    Upphäver TFS 2019:9
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2020:3) av internationella unionsflygplatser. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2020:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2020:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. i 3 kap. 5 §
  


TFS 2020:1PDF    Upphäver TFS 2000:26
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter om krav på tillstånd för införsel och deklaration av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel samt deklaration av diskreta organiska kemikalier. Ansvarig enhet: Inspektionen för strategiska produkter
  


TFS 2019:9PDF    Upphävd genom TFS 2020:3    Upphäver TFS 2019:3
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:9) om internationella unionsflygplatser.
  


TFS 2019:8PDF    Upphävd genom TFS 2020:6    Upphäver TFS 2018:8
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:7PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:7) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. bil. C
  


TFS 2019:6PDF    Upphäver TFS 2012:18
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2019:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil. B
  


TFS 2019:4PDF    Upphäver TFS 1999:32
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:4) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:3PDF    Upphävd genom TFS 2019:9    Upphäver TFS 2009:5
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:3) av unionsflygplatser.
  


TFS 2019:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ny 7 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 1 a §
  


TFS 2019:1PDF    Upphäver TFS 2004:19
Föreskrifter (TFS 2019:1) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2004:19) om vissa förordnanden i den brottsbekämpande verksamheten. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:10PDF    Upphäver TFS 2016:16
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:10) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:9PDF    Upphäver TFS 2016:20
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:9) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:8PDF    Upphävd genom TFS 2019:8    Upphäver TFS 2015:12
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
  


TFS 2018:7PDF    Upphäver TFS 2014:7
Föreskrifter (TFS 2018:7) om upphävande av föreskrifter (TFS 2014:7) om genomförande av vissa hemliga tvångsmedel inom Tullverket.
  


TFS 2018:6PDF    Upphäver TFS 2013:7
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:6) av vissa värdegränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:5) om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 6 a §; ändr. 1 §
  


TFS 2018:4PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:4) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2 kap. 5 §; ändr. rubr. till 2 kap och 4–8 kap., 1 kap. 5 §, 2 kap. 1–2, 4, 6 §§, 3 kap. 1–3, 6 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap 1–2 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2–4 §§; nytt 3 a kap., 1 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
  


TFS 2018:3PDF    Upphäver TFS 1997:35
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:3) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:2PDF    Upphäver TFS 2012:14
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:2) om pepparspray (OC-spray). Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:1PDF    Upphäver TFS 2007:15
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:1) om batong. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
    

Sidan uppdaterades: 2021-03-24

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000