Tullverket

Sök i Tullverkets styrdokument

I sökformuläret kan du söka efter de elektroniska formerna av styrdokumenten arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sökformuläret visar automatiskt de 25 senaste styrdokumenten, sorterat i ordningen TFS, rättsliga ställningstaganden och arbetsordningen.

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Vill du göra en egen sökning klickar du på länken "Visa sökformulär".

Styrdokument


    Förfinad sökning för TFS
Kategori: Ämne: 
 


Ansvarig enhet: 
Sorteringsval:            TFS 2019:7PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:7) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. bil. C
  


TFS 2019:6PDF    Upphäver TFS 2012:18
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2019:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil. B
  


TFS 2019:4PDF    Upphäver TFS 1999:32
Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:4) om proviantering av fartyg och luftfartyg. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:3PDF    Upphäver TFS 2009:5
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2019:3) av unionsflygplatser. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2019:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2019:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ny 7 kap. 1 a, 1 b §§, rubr. närmast före 7 kap. 1 a §
  


TFS 2019:1PDF    Upphäver TFS 2004:19
Föreskrifter (TFS 2019:1) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 2004:19) om vissa förordnanden i den brottsbekämpande verksamheten. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:10PDF    Upphäver TFS 2016:16
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:10) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:9PDF    Upphäver TFS 2016:20
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:9) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:8PDF    Upphäver TFS 2015:12
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:8) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:7PDF    Upphäver TFS 2014:7
Föreskrifter (TFS 2018:7) om upphävande av föreskrifter (TFS 2014:7) om genomförande av vissa hemliga tvångsmedel inom Tullverket.
  


TFS 2018:6PDF    Upphäver TFS 2013:7
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2018:6) av vissa värdegränser uttryckta i svenska kronor. Ansvarig enhet: Enheten för EU och internationell samordning
  


TFS 2018:5PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:5) om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 6 a §; ändr. 1 §
  


TFS 2018:4PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2018:4) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2 kap. 5 §; ändr. rubr. till 2 kap och 4–8 kap., 1 kap. 5 §, 2 kap. 1–2, 4, 6 §§, 3 kap. 1–3, 6 §§, 4 kap. 1, 3 §§, 5 kap 1–2 §§, 6 kap. 1 §, 7 kap. 2, 5 §§, 8 kap. 2–4 §§; nytt 3 a kap., 1 kap. 4 a §, 6 kap. 1 a §, rubr. närmast före 1 kap. 4 a §
  


TFS 2018:3PDF    Upphäver TFS 1997:35
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:3) om anmälan till Tullverket vid utförsel av krigsmateriel. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:2PDF    Upphäver TFS 2012:14
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:2) om pepparspray (OC-spray). Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2018:1PDF    Upphäver TFS 2007:15
Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2018:1) om batong. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  


TFS 2017:3PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2017:3) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m.. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2 kap. 5, 7, 8, 11, 13, 30 §§, 3 kap. 12 §, bilagan; ändr. 3 kap. 8 §, rubr. närmast före 3 kap. 8 §
  


TFS 2017:2PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2017:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 5 §
  


TFS 2017:1PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2017:1) om ändring i föreskrifter och allmänna råd (TFS 2001:13) om Tullverkets hantering av tjänstepistoler och ammunition. Ansvarig enhet: Avdelningen Brottsbekämpning
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
bil. utgår; ändr. 2, 8, 9 §§, allmänna råd till 2 §
  


TFS 2016:24PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2016:24) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 3 §, 5 §; ny 1 kap. 5 a §
  


TFS 2016:23PDF    Visa sammanställdPDF    Upphäver TFS 2003:17
Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition. Ansvarig enhet: Enheten för nationell samordning
  
  


TFS 2016:22PDF    Upphävd genom TFS 2018:1
Föreskrifter (TFS 2016:22) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2007:15) om batong.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
4, 6, 7 §§
  


TFS 2016:21PDF    Visa sammanställdPDF
Föreskrifter (TFS 2016:21) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2014:5) om tjänsten Mina sidor och enskilds direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen. Ansvarig enhet: Avdelningen Effektiv handel
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 2, 3 §§; ändr. förf. rubr, 1, 4-6 §§, rubr. närmast efter 1 §; omtryck
  


TFS 2016:20PDF    Upphävd genom TFS 2018:9
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2016:20) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor.  

Uppdaterad: 2018-09-25


4000