Tullverket

Organiserad brottslighet

Här finns Tullverkets och myndighetsgemensamma lägesbilder av den organiserade brottsligheten.

Tullverkets lägesbilder av organiserad brottslighet

Lägesbilderna beskriver den organiserade brottslighet som Tullverket har att bekämpa. Målsättningen är att de ska bidra som beslutsunderlag för Tullverkets långsiktiga inriktning av brottsbekämpningens verksamhet.

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2020PDF

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017PDF

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet

Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den organiserade brottsligheten. Myndigheterna som ingår i satsningen är Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Organisationen för satsningen består av Samverkansrådet, Operativa rådet, ett kansli, det Nationella underrättelsecentret (NUC), åtta Regionala underrättelsecentren (RUC) och åtta aktionsgrupper.

Myndighetsgemensam lägesbild om organiserad brottslighet 2018-2019PDF

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Ny rubrik och uppdaterat innehåll.

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.
Har du en fråga kan du kontakta oss via ett webbformulär, e-post eller telefon.
4000