Tullverket

Myndigheter i samverkan mot den organiserade brottsligheten

Sedan 2009 har en rad myndigheter samverkat på regeringens uppdrag, i en satsning mot den organiserade brottsligheten.

Myndigheterna som ingår i satsningen är Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen, Migrationsverket, Polisen, Skatteverket, Säkerhetspolisen, Tullverket och Åklagarmyndigheten.

Organisationen för satsningen består av Samverkansrådet, Operativa rådet, ett kansli, det Nationella underrättelsecentret (NUC), åtta Regionala underrättelsecentren (RUC) och åtta aktionsgrupper.

Tullverkets lägesbild av organiserad brottslighet 2017PDF

Uppdaterad: 2020-07-23


4000