Tullverket

Sök i Tullverkets styrdokument

Med hjälp av sökformuläret kan du söka efter Tullverkets styrdokumenten som gäller arbetsordning, rättsliga ställningstaganden och Tullverkets författningssamling (TFS).

Sökformuläret visar automatiskt de 25 senaste styrdokumenten, sorterat i ordningen TFS, rättsliga ställningstaganden och arbetsordningen.

Så fungerar sök i Tullverkets styrdokument

Vill du göra en egen sökning klickar du på länken "Visa sökformulär".

Styrdokument


    Förfinad sökning för TFS
Kategori: Ämne: 
 

Sorteringsval:            TFS 2024:3 Pdf, 121.2 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 1998:9
Föreskrifter (TFS 2024:3) om upphävande av Tullverkets föreskrifter (TFS 1998:9) och allmänna råd om spärrar i tulldatasystemet.
  


TFS 2024:2 Pdf, 124.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2010:7
Upphävande (TFS 2024:2) av Tullverkets allmänna råd (TFS 2010:7) till 7 kap. 8 § tredje stycket mervärdesskattelagen (1994:200).
  


TFS 2024:1 Pdf, 163.9 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (2024:1) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 5.2 bil. B; ändr. bil. E
  


TFS 2023:9 Pdf, 181.1 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2023:9) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
Upph. 6 kap. 1 § och 2 b §; upph. rubr. 6 kap 1 §; ändr. 4 kap. 16 §, 5 kap. 1 §, 9 § och 6 kap. 2 d §; ny 6 kap. 8 §
  


TFS 2023:8 Pdf, 146 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2022:7
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2023:8) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor.
  


TFS 2023:7 Pdf, 192.3 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 325.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2023:7) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2012:3) om tullfrihet m.m..
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 1 kap. 4 §, 2 kap. 3, 4, 9, 15, 18, 19, 25, 26 §§, 3 kap. 3, 6, 9, 10, 13–15, 17–21 §§, allmänna råden till 3 kap. 8, 19 och 20; ändr. 1 kap. 2 §, 2 kap. 2, 6, 10, 12, 14, 20, 21, 29 §§, 3 kap. 1, 16 §§, 4 kap. 1 § §§; nya allmänna råd till 3 kap, 6 §, 16 §.
  


2023:6 Pdf, 128.8 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2022:5
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2023:6) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
  


2023:5 Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2022:6
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2023:5) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall, samt för lämnande av motsvarande tullvärderelaterade uppgifter i det nya importsystemet (Tess).
  


2023:4 Pdf, 127.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2023:4) om innehållet i anmälningar av utländska direktinvesteringar och formerna för fullgörande av anmälningsskyldigheten.

2023:3 Pdf, 183.8 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2023:3) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
upph. 5.1 bil. B; ändr. 1 kap. 10 §, 4 kap. 6 §, 2 bil. B; ny bil. E
  


TFS 2023:2 Pdf, 218.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 288.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (2023:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:23) om viss införsel, utförsel och återutförsel av skjutvapen och ammunition.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. förf.rubr., 1 kap. 1-4 och 5 §§, 2 kap. 4 och 6 §§, 3 kap. 1, 3 och 6 §§, 4 kap. 1 och 5 §§, 5 kap. 1 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8 kap. 3 §, rubr. 2-8 kap.
  


TFS 2023:1 Pdf, 152.1 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2023:1) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 6 kap. 6 §; ny 6 kap. 7 §
  


TFS 2022:7 Pdf, 123.9 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2023:8    Upphäver TFS 2018:9
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2022:7) av viss beloppsgräns för import- och exporttullbelopp och ränta uttryckt i svenska kronor.
  


TFS 2022:6 Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2023:5    Upphäver TFS 2018:10
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2022:6) av värdegräns för avlämnande av tullvärdedeklaration i vissa fall, samt för lämnande av motsvarande tullvärderelaterade uppgifter i det nya importsystemet.
  


TFS 2022:5 Pdf, 127.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2023:6    Upphäver TFS 2021:7
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2022:5) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
  


TFS 2022:4 Pdf, 183.3 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2022:4) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 9 kap. 1 §; upph. 6.5 bil. B; ny bil. D
  


TFS 2022:3 Pdf, 155 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2022:3) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil. A
  


TFS 2022:2 Pdf, 149.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2022:2) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 6 kap. 2 b §; ny 6 kap. 2 d §
  


TFS 2022:1 Pdf, 226.4 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 589 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2022:1) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2019:6) om uniformer.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. bil.2
  


TFS 2021:7 Pdf, 130.4 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphävd genom TFS 2022:5    Upphäver TFS 2020:6
Tullverkets tillkännagivande (TFS 2021:7) av vissa beloppsgränser uttryckta i svenska kronor.
  


TFS 2021:6 Pdf, 124 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 913.2 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2021:6) om ändring i Tullverkets föreskrifter och allmänna råd (TFS 2016:2) om en tullordning.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. 1 kap. 5 §
  


TFS 2021:5 Pdf, 162.6 kB, öppnas i nytt fönster.    Visa sammanställd Pdf, 271.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Föreskrifter (TFS 2021:5) om ändring i Tullverkets föreskrifter (TFS 2016:21) om tjänsten Mina sidor och enskilds direktåtkomst till uppgifter om sig själv i tulldatabasen.
Visa ändringsdetaljer Dölj ändringsdetaljer
ändr. förf.rubr., 1, 4 – 5 §§, rubr. närmast efter 1 §
  


TFS 2021:4 Pdf, 123.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2000:25
Föreskrifter (TFS 2021:4) om upphävande av Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2000:25) om ansökan om exporttillstånd.
  


TFS 2021:3 Pdf, 124.8 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2009:14
Föreskrifter (TFS 2021:3) om upphävande av Inspektionens för strategiska produkter föreskrifter (TFS 2009:14) om ansökan om tillstånd för förmedlingstjänster.
  


TFS 2021:2 Pdf, 233.5 kB, öppnas i nytt fönster.    Upphäver TFS 2012:9, TFS 2012:10, TFS 2012:11
Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2021:2) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en viss mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) för demonstration, utvärdering, utställning, underhåll eller reparation samt efter underhåll, reparation eller demonstration i Sverige.
    

Sidan uppdaterades:

Vad är ändrat: Innehållet är kvalitetssäkrat

Vi tar tacksamt emot förbättringsförslag men kan tyvärr inte svara på några frågor här.

Har du en fråga kan du i stället kontakta oss.


4000
Spamskydd med captcha * (obligatorisk)