Tullverket

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden är ställningstaganden i principiella frågor där det saknats svar i en rättsfråga eller där rättsläget varit oklart.

Rättsliga ställningstaganden är bindande internt i Tullverket men är inte bindande för externa aktörer.

STY 2020-221PDF Tullskulds uppkomst och val av beskattningsmyndighet för mervärdesskatt i olika situationer

STY 2019-797PDF Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU

STY 2018-120PDF Rättsligt ställningstagande om krav för tillstånd till godkänd avsändare

STY 2016-452PDF Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

STY 2016-417PDF Rättsligt ställningstagande om obetydligt belopp enligt 5 kap. 12 § 2 tullagen

Uppdaterad: 2020-07-23


4000