Tullverket

Rättsliga ställningstaganden

Rättsliga ställningstaganden är ställningstaganden i principiella frågor där det saknats svar i en rättsfråga eller där rättsläget varit oklart.

Rättsliga ställningstaganden är bindande internt i Tullverket men är inte bindande för externa aktörer.

STY 2019-802PDF Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av 2 kap. 4 § lagen (1994:1551) om frihet från skatt vid import m.m.

STY 2019-707PDF Rättsligt ställningstagande om tillämpningen av vissa tidsfrister i förordning (1994:1605) om tullfrihet m.m. vid Storbritanniens utträde ur Europeiska Unionen

STY 2020-221PDF Tullskulds uppkomst och val av beskattningsmyndighet för mervärdesskatt i olika situationer

STY 2019-797PDF Rättsligt ställningstagande om förutsättningarna för att med tullfrihet och skattefrihet återinföra en vara som har glömts kvar i ett land utanför EU

STY 2018-120PDF Rättsligt ställningstagande om krav för tillstånd till godkänd avsändare

STY 2016-452PDF Rättsligt ställningstagande om tidsfrist för omprövning av tulltillägg

STY 2016-417PDF Rättsligt ställningstagande om obetydligt belopp enligt 5 kap. 12 § 2 tullagen

Sidan uppdaterades: 2020-10-19

Vad är ändrat: Ett nytt rättsligt ställningstagande är tillagt.


4000